Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

cmentarzysko - Zabytek.pl

Adres
Pobołowice

Lokalizacja
woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Żmudź-gmina wiejska

Cmentarzysko kurhanowe jest częścią dużego kompleksu cmentarzysk położonych na terenie Pobołowic.

Stanowi cenne źródło do poznania obrządku pogrzebowego z okresu wczesnego średniowiecza.

Usytuowanie i opis

Cmentarzysko kurhanowe znajduje się  na terenie lasu Państwowego Gospodarstwa Leśnego, wchodzącego w skład Lasów Państwowych Nadleśnictwa Chełm. Jest położone w obrębie uroczyska „Majdan Czerniejowski“, w pobliżu północnego skraju lasu. Leży w dolinie rzeki Udal, w  odległości ok. 350 m na południowy wschód od koryta rzeki i ok. 600 m w linii prostej na  północny wschód od  szosy Chełm-Hrubieszów.

Opis stanowiska: Cmentarzysko liczy 10  kopców ziemnych o różnym stanie zachowania. Mogiły są położone nieregularnie na obszarze około 1 ha. Jedynie 4 kopce są dość dobrze czytelne w terenie. Średnice kurhanów wynoszą od 8 do 10 m, wysokości względne od 0,50 do 1,20 m. Na terenie cmentarzyska nie zarejestrowano zabytków ruchomych.

Historia

Pierwsze ogólne informacje na temat cmentarzysk kurhanowych w lesie Nadleśnictwa Pobołowice ( w tym stanowiska nr 5) odnotował Stanisław Skibiński na początku lat 60. XX wieku. W wyniku pozytywnej kwerendy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, cmentarzysko zostało w 1961 roku uznane za zabytek a następnie wpisane do rejestru zabytków woj. lubelskiego. Od tego czasu stan zabytku nie uległ poważnym zmianom. Jest częściowo zniszczony przez korzenie drzew i krzewów, które porastają powierzchnię kurhanów.

Stan i wyniki badań archeologicznych

Na cmentarzysku nie prowadzono archeologicznych badań wykopaliskowych.

Badania powierzchniowe w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski wykonał w 1986 roku Sławomir Jastrzębski. Badacz w Karcie  Ewidencji Zabytku Archeologicznego  nie podał ilości kopców na cmentarzysku.

Zabytek dostępny dla zwiedzających.

oprac. Ewa Prusicka, OT NID Lublin, 11-03-2019 r.

Rodzaj: cmentarzysko

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_A_06_AR.1632, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_06_AR.2145307