cmentarz przycerkiewny, Łosinka
Narodowy Instytut Dziedzictwa en