ratusz, Radków
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Renesansowy ratusz w Radkowie zachował dobrej jakości detal architektoniczny. Jest przykładem nowożytnej siedziby władz miejskich z ziemiach Korony Czeskiej.

Historia

Radkowski ratusz wzmiankowany po raz pierwszy w 1534 r. Obecny wzniesiony w trakcie odbudowy miasta po wielkim pożarze miasta z 1545 r. To najstarsza, południowa część budynku, dwutraktowa, na planie litery L. Następnie ratusz rozbudowany w latach 1609–1628 w kierunku północnym, wg daty na portalu i wzmianki źródłowej o wieży. Wieża ta zbudowana w osi wschodniej części ratusza. Wykonany też nowy wystrój elewacji złożony z wyeksponowanych na tle sgraffita fascjowych obramień okiennych i dwóch manierystycznych portali w elewacji wschodniej. Ratusz niszczony w pożarach w latach 1645 i 1738. Odbudowany i stosunkowo niska wieża nakryta dachem namiotowym. Następnie, w 1750 r. ratusz rozbudowany w stylu dojrzałego baroku i ukształtowana obecna bryła budynku z dachem mansardowym oraz z lustrzanymi schodami. Wykonany nowy wystrój elewacji złożony z artykulacji, (sieć podziałów) oraz z narożnego, przemiennego pseudoboniowania wieży. Kolejna renowacja ratusza przeprowadzona w r. 1852 w stylu nerenesansu opartego na wzorach włoskich. Wówczas podwyższona wieża i zwieńczona tarasem widokowym z balustradą w formie attyki oraz nadbudowy, także z podobną attyką. Wykonany też neoklasycystyczny portal w elewacji południowej. Ostatnia przebudowa ratusza w latach 1882–1885, kiedy to wykonany obecny wystrój elewacji w stylu historyzmu z elementami neorenesansu i tudorowskiego neogotyku. Wieża nakryta nowym, ostrosłupowym hełmem w typie hełmów kościelnych z 3 ćw. XIX w. Zmienione pokrycie dachu z gontowego na łupkowe.

Opis

Ratusz usytuowany asymetrycznie na rynku, murowany z kamienia i cegły, tynkowany. Trzytraktowy, trzykondygnacjowy, nakryty spłaszczonym dachem mansardowym. Elewacja frontowa, południowa, z narożnymi przyporami i schodami lustrzanymi oraz z głównym neoklasycystyczny portalem. We wschodnią część budynku centralnie wbudowany trzon wieży. W elewacji wschodniej, po obu stronach wieży umieszczone: manierystyczny bogaty portal forteczny z 1608 r., z bogatym zwieńczeniem z ornamentem okuciowym oraz późnobarokowy portal z kamiennych ciosów z kluczem. Wszystkie elewacje ratusza zwieńczone profilowanym gzymsem koronującym. W elewacji frontowej, południowej obramienia okien przyziemia renesansowe, kamienne, sfazowane. We wszystkich elewacjach okna piętra fascjowe, z gzymsami nadokiennymi, a okna II listwowe. Wnętrza w przyziemiu ratusza nakryte sklepieniem kolebkowym z lunetami oraz stropami w układzie sklepienia wielopolowego.

Zabytek dostępny przez cały rok

Oprac. Iwona Rybka-Ceglecka, OT NID we Wrocławiu, 20.06.2016 r.

Bibliografia

 • Kögler J., Die Chroniken der Grafschaft Glatz, Bd. 1, Die Stadt- und Pfarreichroniken von Lewin, Mittelwalde, Wünschelburg, Neurode, Wilhelmsthal, wyd. Dr. Pohl. 1992.
 • Lutsch H., Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, Bd. II, Breslau 1889.
 • Menzel P., Küssel A., Chronik von Wünschelburg, Westwalen-Arnächte 1972.
 • Słownik geografii turystycznej Sudetów, T. 13, Góry Stołowe, Warszawa 1996.
 • Tschöppe H., Geschichte der Stadt Wünschelburg in der Grafschaft Glatz, Glatz 1900.
 • Zabytki sztuki w Polsce Śląsk, Warszawa 2006.

Informacje ogólne

 • Rodzaj: ratusz
 • Chronologia: 1545 r.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Rynek 1, Radków
 • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gmina Radków - miasto
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy