mogiła rodziny Błania, Poznowice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

mogiła rodziny Błania

Poznowice

photo

Mogiła zbiorowa powstańców śląskich w Poznowicach.

Historia 

Według spisu ludności z 1910 r. w Poznowicach mieszkało 415 mieszkańców, z których 406 mówiło w języku polskim, a 9  w języku niemieckim. Podczas plebiscytu w 1921 r. za Polską głosowały 182 osoby, za Niemcami – 107 w tym 47 sprowadzonych emigrantów. W miejscowości działało Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (od 22 lutego 1921 r.). Poznowice były miejscem walk podczas III powstania śląskiego. Powstańcy z podgrupy „Bodan” opoanowali wieś ok. 7 maja 1921 r. Walki na terenie Poznowic trwały do 31 maja 1921 r., kiedy to beony Podgrupy „Bogdan” pod dowództwem ppor. Jana Faski i grupa tarnogorska Romana Koźlika (wsparte pociągami pancernymi „Mściciel II” i „Nowak”. W 1921 r. w mogile rodziny Błania na cmentarzu w Poznowicach pogrzebano 11 powstańców śląskich. 

Opis

Mogiła rodziny Błania znajduje się w otoczeniu kaplicy na cmentarzu parafialnym, po lewej stronie od bramy wejściowej, w niedalekiej odległości od kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła. Miejsce pochówku oznaczone zostało granitową stelą o ściętych górnych krawędziach na niewysokim cokole, pierwotnie otoczone żeliwnym ogrodzeniem. Od frontu w okrągłej obudowie znajduje się wizerunek głowy Jezusa Chrystusa w cierniowej koronie. Poniżej wyryty jest następujący napis: TU SPOCZYWAJĄ W BOGU / JAN KAROL FLORIAN / BŁANIA / 4.12 1904 2.5.1891 / 23.5.1921 23.5.1921 / 16.7.1902 / 23.5.1921 / RIP //.
Obiekt dostępny dla zwiedzających.

Oprac. Joanna Banik, OT NID w Opolu, 01.07.2020 r.

Bibliografia

 • Encyklopedia Powstań Śląskich, Opole 1982.
 • Teczka obiektu (karta ewidencyjna Pomnika Pamięci Narodowej, decyzja o wpisie do rejstru zabytków woj. oposkiego) [w:] zbiory WUOZ w Opolu
 • Wyglenda J., Plebiscyt i powstania śląskie, Opole 1966. 
   

Informacje ogólne

 • Rodzaj: cmentarz
 • Chronologia: 1921 r.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Poznowice
 • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. strzelecki, gmina Izbicko
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy