Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

53 nagrobki i kaplice grobowe - Zabytek.pl

Adres
Kęty

Lokalizacja
woj. małopolskie, pow. oświęcimski, gm. Kęty-miasto

Decyzją Małopolskiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków cmentarza komunalnego w Kętach zostały wpisane 53 nagrobki i kaplice grobowe - kryterium oceny wartości zabytkowych wybranych obiektów była przede wszystkim forma artystyczna, materiał, data powstania, a niekiedy również osoba samego zmarłego (osoby zasłużone dla Kęt lub sprawujące ważne funkcje w radzie miasta).

Zlokalizowane są one w najstarszej części cmentarza, po obu stronach reprezentacyjnej alejki prowadzącej od bramy głównej do krzyża (poszczególne mogiły najłatwiej jest zlokalizować przez wyszukiwarkę grobonet.com). Należą do nich następujące mogiły - w nawiasie elementy podlegające ochronie, na które warto zwrócić uwagę:

1. Jan Kopciński, Helena Kopcińska, 1896 (nagrobek, płyta nagrobna, żeliwne ogrodzenie)

2. Jan Markl, Zofia Marklowa, 1883 (pomnik wraz z żeliwnym ogrodzeniem)

3. Antoni Krzysztoforski, Edmund Krzysztoforski (pomnik wraz z żeliwnym ogrodzeniem)

4. Władysław Kułakowski, Franciszka Kułakowska (pomnik)

5. Grobowiec rodziny Antoniego Zajączka oraz Lireckich (modernistyczna forma attyki wraz z płytą nagrobną)

6. Joanna i Rajmund Szubertowie (pomnik z piaskowca, marmurowa tablica)

7. Grób Dźwigoniów (pomnik)

8. Zaborscy, w księgach odnotowano nazwisko Handzlik Jan (pomnik z piaskowca)

9. Jakub Bujarek, 1903 (forma i materiał nagrobka)

10. Jan i Małgorzata Gajewscy / Fidyt, 1880, 1907 (pomnik)

11. Maria Krzysztoforska, 1855 (nagrobek z piaskowca)

12. Stanisław i Jadwiga Fox, Alojzy Schaschen (neogotycka forma nagrobka, żeliwne ogrodzenie)

13. Włodzimierz Borowski, Teresa Borowska, 1875 (forma nagrobka, marmurowa płyta)

14. Grób Janowskich (nagrobek z piaskowca)

15. Winkler Szczerbowscy (forma i materiał nagrobka, żeliwne ogrodzenie)

16. Stanisław Hałatek (pomnik z piaskowca)

17. Grób Hałatków (pomnik z piaskowca)

18. Julia Steczowiczowa primo Hessowa voto Rupniewska, 1908 (pomnik)

19. Zuzanna Thenowa, Antoni Then, 1911, 1929 (forma nagrobka)

20. Wincenty Krzysztoforski, 1899, Karolina Krzysztoforska, 1909 (pomnik wraz z ogrodzeniem)

21. Krzyż na końcu alei głównej (forma i materiał)

22. Grób Staneckich, Katarzyna Hałatek z Tobiasiewiczów (dwa pomniki)

23. Maria z Zwoleńskich Zychowa (pomnik z piaskowca)

24. Grób Bezwińskich (pomnik)

25. Kolumna Jacobich (materiał, forma, żeliwne ogrodzenie)

26. Kaplica Lankoszów

27. Grobowiec Schmejów (modernistyczna forma attyki i grobowca)

28. Grobowiec Konstancji Stumpele, Wisłowskich i Włodyżanki (modernistyczna forma wraz z ogrodzeniem)

29. Józef Ryłko (aniołek z piaskowca, żeliwne ogrodzenie)

30. Kaplica Juraszów (forma)

31. Xawery Chrzanowski (płyta nagrobna)

32. Grób Hałatków z Nowej Wsi (neogotycki pomnik)

33. Emilia Dworzańska z Hałatków, Józef Dworzański, 1907 (pomnik)

34. Grób Zemanków (pomnik)

35. Józef i Anna Biesak (neogotycka forma pomnika, żeliwne ogrodzenie)

36. Tadeusz Kłosiński (modernistyczna attyka wraz z figurą)

37. Walenty Kostyński, 1896, Katarzyna Zarembowa, 1931 (nagrobek z piaskowca wraz z figurą anioła)

38. Józef Handzlik (pomnik wraz z żeliwnym ogrodzeniem)

39. Grobowiec Bierów (materiał oraz forma nagrobka wraz z ogrodzeniem)

40. Grób Woźnowskich (materiał oraz forma nagrobka)

41. Aniela Szymonczykowa Kotlarczyk, Maria z Strączków Kotlarczykowa (materiał oraz forma nagrobka)

42. Grobowiec Wilczków (modernistyczna forma attyki wraz z figurą)

43. Emilia Seiboth (materiał - czarny marmur - oraz forma nagrobka)

44. Marysieńka (nagrobek z piaskowca wraz z żeliwnym ogrodzeniem)

45. Grób Drabczyńskich (materiał oraz forma nagrobka)

46. Kaplica Baścików (materiał, forma architektoniczna, wystrój wnętrza)

47. Wojciech Wydra, Franciszka Maciejczykowa z Michalików (forma nagrobka)

48. Grobowiec Fabrych (attyka, płyta, ogrodzenie)

49. Grobowiec Bielewiczów (modernistyczna forma attyki i płyta)

50. Grób Dołkowskich (materiał - marmur - i forma nagrobka)

51. Grobowiec Babińskich (forma attyki)

52. Grobowiec Ćwierzyków (forma attyki)

53. Grobowiec Adamskich (modernistyczna forma attyki)

Wśród nich znajdują się mogiły najznakomitszych osób zasłużonych dla Kęt: Jan Kopciński (LP 1) - przemysłowiec, cechmistrz sukienniczy, burmistrz; Jan Markl (LP 2) - notariusz, który sprowadził z Krakowa niezwykły pomnik dla upamiętnienia swojej zmarłej młodo żony; Antoni Krzysztoforski (LP 3) - radny, z-ca burmistrza; Edmund Krzysztoforski (LP 3) - powstaniec z 1863r., burmistrz, Honorowy Obywatel Kęt; Władysław Kułakowski (LP 4) - powstaniec z 1863r.; Michał Janowski (LP 14) - sukiennik, restaurator figury tzw. Upadku z 1787r. wieńczącej cmentarz choleryczny; Wincenty Krzysztoforski (LP 20) - radny, burmistrz; Jacobi (LP 25) - rodzina poczmistrzów przybyłych do Kęt w latach 80 XVIIIw. po uruchomieniu poczty dyliżansowej; Edmund Schmeja (LP 27) - fabrykant, właściciel ziemski; Tadeusz Kłosiński (LP 36) - nauczyciel, kierownik szkoły, żołnierz z 1920r., prezes "Sokoła" i Związku Strzeleckiego; Antoni Bier (LP 39) - burmistrz, zasłużony obywatel; Władysław Bielewicz (LP 49) - nauczyciel - polonista, radny, więzień Dachau i Mauthausen-Gusen; Henryk Dołkowski (LP 50) - właściciel ziemnski, burmistrz, Honorowy Obywatel Kęt; Stanisława Babińska (LP 51) - reżyserka teatralna; Bronisław Babiński (LP 51) - polonista, dyrektor gimnazjum, radny, więzień Dachau i Mauthausen-Gusen; Edward Adamski (LP 53) - działacz sportowy, współzałożyciel TS Hejnał; Jan Adamski (LP 53) - naczelnik straży; Józef Adamski (LP 53) - naczelnik i prezes OSP, z-ca naczelnika miasta; Stanisław Adamski (LP 53) - działacz sportowy; Władysław Adamski (LP 53) - nauczyciel, architekt.

Dane obiektu zostały uzupełnione przez użytkownika Aneta .

Rodzaj: architektura sakralna

Materiał budowy:  kamienne

Forma ochrony: Rejestr zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_12_BL.87241