53 nagrobki i kaplice grobowe, Kęty
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

53 nagrobki i kaplice grobowe

Kęty

photo

Decyzją Małopolskiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków cmentarza komunalnego w Kętach zostały wpisane 53 nagrobki i kaplice grobowe - kryterium oceny wartości zabytkowych wybranych obiektów była przede wszystkim forma artystyczna, materiał, data powstania, a niekiedy również osoba samego zmarłego (osoby zasłużone dla Kęt lub sprawujące ważne funkcje w radzie miasta). Zlokalizowane są one w najstarszej części cmentarza, po obu stronach reprezentacyjnej alejki prowadzącej od bramy głównej do krzyża (poszczególne mogiły najłatwiej jest zlokalizować przez wyszukiwarkę grobonet.com). Należą do nich następujące mogiły - w nawiasie elementy podlegające ochronie, na które warto zwrócić uwagę:

1. Jan Kopciński, Helena Kopcińska, 1896 (nagrobek, płyta nagrobna, żeliwne ogrodzenie)
2. Jan Markl, Zofia Marklowa, 1883 (pomnik wraz z żeliwnym ogrodzeniem)
3. Antoni Krzysztoforski, Edmund Krzysztoforski (pomnik wraz z żeliwnym ogrodzeniem)
4. Władysław Kułakowski, Franciszka Kułakowska (pomnik)
5. Grobowiec rodziny Antoniego Zajączka oraz Lireckich (modernistyczna forma attyki wraz z płytą nagrobną)
6. Joanna i Rajmund Szubertowie (pomnik z piaskowca, marmurowa tablica)
7. Grób Dźwigoniów (pomnik)
8. Zaborscy, w księgach odnotowano nazwisko Handzlik Jan (pomnik z piaskowca)
9. Jakub Bujarek, 1903 (forma i materiał nagrobka)
10. Jan i Małgorzata Gajewscy / Fidyt, 1880, 1907 (pomnik)
11. Maria Krzysztoforska, 1855 (nagrobek z piaskowca)
12. Stanisław i Jadwiga Fox, Alojzy Schaschen (neogotycka forma nagrobka, żeliwne ogrodzenie)
13. Włodzimierz Borowski, Teresa Borowska, 1875 (forma nagrobka, marmurowa płyta)
14. Grób Janowskich (nagrobek z piaskowca)
15. Winkler Szczerbowscy (forma i materiał nagrobka, żeliwne ogrodzenie)
16. Stanisław Hałatek (pomnik z piaskowca)
17. Grób Hałatków (pomnik z piaskowca)
18. Julia Steczowiczowa primo Hessowa voto Rupniewska, 1908 (pomnik)
19. Zuzanna Thenowa, Antoni Then, 1911, 1929 (forma nagrobka)
20. Wincenty Krzysztoforski, 1899, Karolina Krzysztoforska, 1909 (pomnik wraz z ogrodzeniem)
21. Krzyż na końcu alei głównej (forma i materiał)
22. Grób Staneckich, Katarzyna Hałatek z Tobiasiewiczów (dwa pomniki)
23. Maria z Zwoleńskich Zychowa (pomnik z piaskowca)
24. Grób Bezwińskich (pomnik)
25. Kolumna Jacobich (materiał, forma, żeliwne ogrodzenie)
26. Kaplica Lankoszów
27. Grobowiec Schmejów (modernistyczna forma attyki i grobowca)
28. Grobowiec Konstancji Stumpele, Wisłowskich i Włodyżanki (modernistyczna forma wraz z ogrodzeniem)
29. Józef Ryłko (aniołek z piaskowca, żeliwne ogrodzenie)
30. Kaplica Juraszów (forma)
31. Xawery Chrzanowski (płyta nagrobna)
32. Grób Hałatków z Nowej Wsi (neogotycki pomnik)
33. Emilia Dworzańska z Hałatków, Józef Dworzański, 1907 (pomnik)
34. Grób Zemanków (pomnik)
35. Józef i Anna Biesak (neogotycka forma pomnika, żeliwne ogrodzenie)
36. Tadeusz Kłosiński (modernistyczna attyka wraz z figurą)
37. Walenty Kostyński, 1896, Katarzyna Zarembowa, 1931 (nagrobek z piaskowca wraz z figurą anioła)
38. Józef Handzlik (pomnik wraz z żeliwnym ogrodzeniem)
39. Grobowiec Bierów (materiał oraz forma nagrobka wraz z ogrodzeniem)
40. Grób Woźnowskich (materiał oraz forma nagrobka)
41. Aniela Szymonczykowa Kotlarczyk, Maria z Strączków Kotlarczykowa (materiał oraz forma nagrobka)
42. Grobowiec Wilczków (modernistyczna forma attyki wraz z figurą)
43. Emilia Seiboth (materiał - czarny marmur - oraz forma nagrobka)
44. Marysieńka (nagrobek z piaskowca wraz z żeliwnym ogrodzeniem)
45. Grób Drabczyńskich (materiał oraz forma nagrobka)
46. Kaplica Baścików (materiał, forma architektoniczna, wystrój wnętrza)
47. Wojciech Wydra, Franciszka Maciejczykowa z Michalików (forma nagrobka)
48. Grobowiec Fabrych (attyka, płyta, ogrodzenie)
49. Grobowiec Bielewiczów (modernistyczna forma attyki i płyta)
50. Grób Dołkowskich (materiał - marmur - i forma nagrobka)
51. Grobowiec Babińskich (forma attyki)
52. Grobowiec Ćwierzyków (forma attyki)
53. Grobowiec Adamskich (modernistyczna forma attyki)

Wśród nich znajdują się mogiły najznakomitszych osób zasłużonych dla Kęt: Jan Kopciński (LP 1) - przemysłowiec, cechmistrz sukienniczy, burmistrz; Jan Markl (LP 2) - notariusz, który sprowadził z Krakowa niezwykły pomnik dla upamiętnienia swojej zmarłej młodo żony; Antoni Krzysztoforski (LP 3) - radny, z-ca burmistrza; Edmund Krzysztoforski (LP 3) - powstaniec z 1863r., burmistrz, Honorowy Obywatel Kęt; Władysław Kułakowski (LP 4) - powstaniec z 1863r.; Michał Janowski (LP 14) - sukiennik, restaurator figury tzw. Upadku z 1787r. wieńczącej cmentarz choleryczny; Wincenty Krzysztoforski (LP 20) - radny, burmistrz; Jacobi (LP 25) - rodzina poczmistrzów przybyłych do Kęt w latach 80 XVIIIw. po uruchomieniu poczty dyliżansowej; Edmund Schmeja (LP 27) - fabrykant, właściciel ziemski; Tadeusz Kłosiński (LP 36) - nauczyciel, kierownik szkoły, żołnierz z 1920r., prezes "Sokoła" i Związku Strzeleckiego; Antoni Bier (LP 39) - burmistrz, zasłużony obywatel; Władysław Bielewicz (LP 49) - nauczyciel - polonista, radny, więzień Dachau i Mauthausen-Gusen; Henryk Dołkowski (LP 50) - właściciel ziemnski, burmistrz, Honorowy Obywatel Kęt; Stanisława Babińska (LP 51) - reżyserka teatralna; Bronisław Babiński (LP 51) - polonista, dyrektor gimnazjum, radny, więzień Dachau i Mauthausen-Gusen; Edward Adamski (LP 53) - działacz sportowy, współzałożyciel TS Hejnał; Jan Adamski (LP 53) - naczelnik straży; Józef Adamski (LP 53) - naczelnik i prezes OSP, z-ca naczelnika miasta; Stanisław Adamski (LP 53) - działacz sportowy; Władysław Adamski (LP 53) - nauczyciel, architekt.

Obiekt uzupełniony przez użytkownika Aneta Szopa.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: architektura sakralna
  • Chronologia: 2. poł. XIX w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Kęty
  • Lokalizacja: woj. małopolskie, pow. oświęcimski, gmina Kęty - miasto
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

uzupełnij dane tego obiektu

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy