ratusz, Lubsko
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Ratusz, zbudowany w latach 1580-1582 przez włoskiego architekta Antoniego Alberto, jest cennym przykładem architektury renesansowej.

Historia

Lubsko otrzymało prawa miejskie w 1283 r. na mocy przywileju nadanego przez margrabiego miśnieńskiego Henryka Dostojnego. Najstarsze wzmianki dotyczące władz miejskich pochodzą z pocz. XIV w., a o ratuszu po raz pierwszy wspomniano w liście biskupa Kacpra z 1456 r. Pierwotna, gotycka siedziba władz miejskich spłonęła podczas pożaru miasta w 1496 roku. Nowy ratusz wzniesiono w latach 1580-1582 według projektu Antonio Albertiego. Nie ma informacji o ewentualnych uszkodzeniach budynku podczas kolejnych pożarów Lubska, ani o jego przebudowach, aż do XIX w., kiedy poddano przekształceniom wnętrza i przeprowadzono remont elewacji nadając im neobarokowy kostium. W latach 30. XX w. uproszczono detal architektoniczny elewacji, wykonano portal ze sztucznego kamienia i wykuto okno w elewacji frontowej. W latach 60. XX w. na elewacjach zamontowano cementowe płyty zakrywając zniszczone tynki. W trakcie remontu przeprowadzonego w 2009 r. odtworzono renesansowe podziały i detal architektoniczny.

Opis

Ratusz jest usytuowany we wschodniej części rynku, w sąsiedztwie kościoła parafialnego. Budowla renesansowa, założona na planie prostokąta, murowana z cegły, posadowiona na kamiennych fundamentach. Prostopadłościenną bryłę nakrywa dwuspadowy dachujęty wolutowymi szczytami. Analogicznie opracowano szczyty okazałych wystawek umieszczonych na dłuższych bokach ratusza. Nad głównym wejściem, ujętym boniowanym portalem, znajduje się kamienny kartusz z herbem miasta.

Zabytek dostępny.

oprac. Anna Jackiewicz, OT NID w Zielonej Górze, 11-12-2017 r.

Bibliografia

  • Garbacz K., Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, t. 2, Zielona Góra 2012, s. 78.
  • Kowalski S., Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010, s. 206-207.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: ratusz
  • Chronologia: 1580 - 1582
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Pl. Wolności 1, Lubsko
  • Lokalizacja: woj. lubuskie, pow. żarski, gmina Lubsko - miasto
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy