Kościół par. pw. Nawiedzenia NMP, Lubsko
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół par. pw. Nawiedzenia NMP

Lubsko

photo

Kościół par. pw. Nawiedzenia NMP w Lubsku to najstarszy zabytek architektury w Lubsku. Wielokrotnie przebudowywany i remontowany posiada cechy stylu późnoromańskiego, późnogotyckiego i renesansowego.

Historia

Kościół został wzniesiony ok. 1250 r. w formie trójnawowej bazyliki z wieżą, przesklepionej kolebkowo. Został rozbudowany ok. sto lat później poprzez przedłużenie części prezbiterialnej. Podczas odbudowy po pożarze, w latach 1496-1517, budowli nadano późnogotycki kształt. Korpus główny poszerzono w kierunku północnym i przekształcono z układu bazylikowego na halowy. Elewację wschodnią zamknięto szczytem schodkowym, a we wnętrzu wprowadzono sklepienie sieciowe i gwiaździste oraz polichromię o tematyce biblijnej. W latach 1526-1945 świątynia należała do protestantów. Po pożarze w 1597 r. wieżę zwieńczono renesansową attyką. Po 1615 roku dostawiono zakrystię do prezbiterium. Kościół był kilkakrotnie poddawany remontom, m.in. w ciągu XVII i XIX wieku. W roku 1912 usunięto tynki. Poddany renowacji w latach 70. XX w. i w latach 2004-2005.

Opis

Kościół usytuowany jest w centrum Starego Miasta. Po jego wschodniej stronie znajduje się budynek ratusza, a po zachodniej - mieszkalna zabudowa śródrynkowa. Budowla jest orientowana. Jest to obiekt murowany z kamienia polnego, kostki granitowej i cegły, o rzucie prostokąta, z prosto zamkniętym prezbiterium o szerokości korpusu, zakrystią od północy oraz wieżą od zachodu. Kościół trójnawowy w układzie halowym, o masywnej bryle, nakrytej wysokim dachem dwuspadowym. Wieża o przysadzistych proporcjach zwieńczona attyką i hełmem w kształcie ostrosłupa. Przybudówki zamknięte dachami pulpitowymi. Wnętrze czteroprzęsłowej nawy głównej i trójprzęsłowego prezbiterium przekryte sklepieniem sieciowym. W nawach bocznych z murowanymi emporami występują sklepienia gwiaździste i sieciowe, w zakrystii krzyżowe, a w kruchcie wieży kolebkowe. Nieotynkowane elewacje są przeprute szerokimi oknami ostrołukowymi. Elewacja wschodnia zamknięta szczytem schodkowym ze sterczynami, artykułowanym blendami i zwieńczonym sygnaturką. W wieży mieści się romański portal uskokowy. Zachowało się wyposażenie z okresu renesansu - ołtarze, ambona i chrzcielnica. Ścianę wschodnią i południową oraz filar przy ambonie pokrywają średniowieczne polichromie. W wieży mieści się dzwon z 1728 roku.

Obiekt dostępny dla zwiedzających.

Oprac. Marta Kłaczkowska, OT NID w Zielonej Górze, 18.12.2014 r.

Bibliografia

  • Garbacz K., Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, t. 2, Zielona Góra 2012, s. 77-78.
  • Karta ewidencyjna, Kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP, oprac. Janowska W., 1999 r, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
  • Kowalski S., Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010, s. 205-206.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: ok. poł. XIII w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Wolności 2, Lubsko
  • Lokalizacja: woj. lubuskie, pow. żarski, gmina Lubsko - miasto
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy