dzwonnica, Sarbiewo
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Zespół kościelny (kościół, dzwonnica, otoczenie) reprezentuje przykład ludowej architektury sakralnej powstałej na Mazowszu w 2 poł. XVII w. z bogatym, nawarstwionym przez stulecia, wyposażeniem wnętrza kościoła oraz zachowaną drewnianą dzwonnicą zbudowaną w wieku XVIII. Podkreślenia wymaga również objęte ochroną konserwatorską autentyczne otoczenie kościoła (cmentarz przykościelny) oraz zachowane przykłady cennych nagrobków.

Historia

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1403 r. Stanowiła ona gniazdo rodziny Sarbiewskich herbu Prawdzic. W wieku XVII była własnością Bielińskich, a w 1 poł. wieku XIX Karola Kwiatkowskiego. Parafia erygowana został w XIII lub XIV wieku. Pierwszy kościół wzmiankowany był już w 1411 r. Obecny zbudowany został staraniem Adama Bielińskiego kasztelana zakroczymskiego w 2 poł. XVII w. Był gruntownie restaurowany w 1757 r. staraniem Młockiego stolnika wyszogrodzkiego. Kolejne remonty prowadzone były w latach 1814, 1838 r. oraz pomiędzy 1859 i 1862. W latach 1908-12 od strony południowej dobudowano kruchtę oraz wymieniono stolarkę okienną na większą, a także odnowiono wnętrze. W 1936 r. wymienione zostało pokrycie dachowe z gontowego na blachę. Remontowany był również w 1964 r. Towarzysząca kościołowi dzwonnica zbudowana została w wieku XVIII.

Opis

Dzwonnica została usytuowana na północny - wschód od kościoła, przy wejściu na cmentarz grzebalny. Wykonana została z drewna, na planie kwadratu, w konstrukcji słupowej, wzmocnionej ryglami i zastrzałami, z zewnątrz została oszalowana. Jednokondygnacyjna, o ścianach prostych, z otworem wejściowym od wschodu. W górnej części od wschodu i zachodu po trzy, od północy i południa po dwa otwory dzwonowe (o kształcie stojącego prostokąta, zakończonego łukiem odcinkowym). Dach jest namiotowy, krokwiowy, zwieńczony blaszaną sterczyną z żelaznym krzyżem.

Oprac. Jerzy Szałygin, OT NID w Warszawie, 11-08-2017 r.

Bibliografia

  • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. X, woj. warszawskie, z. 16, Płońsk i okolice, Warszawa 1979.
  • Kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa, za: http://www.drewnianemazowsze.pl/sarbiewo-kosciol/
  • Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa Kościół parafialny p.w. Stanisława bpa, oprac. E. Komorowska, Ciechanów1992.
  • Gawarecki W.H., Opis historyczny kościoła parafialnego we wsi Sarbiewie, [w:] „Pamiętnik Religijno–Moralny”, t.XXI, 1851.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: dzwonnica
  • Chronologia: XVIII w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Sarbiewo
  • Lokalizacja: woj. mazowieckie, pow. płoński, gmina Baboszewo
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy