dzwonnica wolnostojąca przy kościele Św. Bartłomieja, Kudowa-Zdrój
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

dzwonnica wolnostojąca przy kościele Św. Bartłomieja

Kudowa-Zdrój

photo

Dzwonnica przy kościele par. pw. Św. Bartłomieja w Czermnej jest jednym z nielicznych, zachowanych przykładów na Ziemi Kłodzkiej rozłącznej budowy kościołów i ich wież, często stosowanej w wiejskim budownictwie sakralnym Czech. Na terenie Ziemi Kłodzkiej podobne rozwiązania zachowały się jedynie na jej zach. krańcu, w przypadku → kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Kudowie Zdroju-Brzozowiu oraz dawniej w przypadku → kościoła pw. Św. Katarzyny w Kudowie Zdroju-Zakrzu. Ze względu na swoje funkcje i formę dzwonnica jest na Ziemi Kłodzkiej i w na Śląsku dziełem unikatowym.

Historia

Dzwonnica wzniesiona została w 1603 r., może na starszym, późnogotyckim rdzeniu jako wolnostojąca, obronna, jedna z wielu na pograniczu związanego ze Śląskiem Hrabstwa Kłodzkiego i sąsiednich obwodów królestwa czeskiego. Dzwonnica ta podobna funkcjonalnie i formalnie np. do wzniesionej w 1610 r. dzwonnicy w nieodległym Hronovie w Czechach. Przebudowana na pocz. XVIII i w wieku XIX. Do ok. 1821 z odeskowaną górną, nadwieszoną kondygnacją (izbicą), co zaczerpnięte z budownictwa drewnianego i nie odosobnione jeszcze wówczas w wiejskiej architekturze sakralnej Hrabstwa Kłodzkiego. Dzwonnica w Czermnej odnowiona na pocz. XX w., i wtedy izbica pokryta łupkiem ułożonym w dekoracyjny, geometryczny wzór. Dzwonnica remontowana w 1978 r.

Opis

Dzwonnica zachowana w gotyckich formach z architektury obronnej, murowana z kamienia, tynkowana, na planie kwadratu, krępa, czterokondygnacjowa z ukośnie rozmieszonymi, potężnymi przyporami sięgającymi drugiej kondygnacji włącznie. Górna kondygnacja (izbica) mieszcząca dzwony nadwieszona, na profilowanych kroksztynach. Murowane partie elewacji z nielicznymi otworami, z odsadzką nad drugą kondygnacją, tynkowane, bez artykulacji. Elewacje izbicy z parami okien, kryte barwnym łupkiem ułożonym w dekoracyjny, geometryczny wzór. Pomiędzy oknami tarcze zegarowe. Dzwonnica nakryta dachem namiotowym i iglicą. Kondygnacje rozdzielone drewnianymi stropami.

Zabytek dostępny przez cały rok.

Oprac. Iwona Rybka-Ceglecka, OT NID we Wrocławiu, 29.08.2017 r.

Bibliografia

 • Bach A., Urkundliche Kirchen-Geschichte der Grafschaft Glatz, Breslau 1841.
 • Berger A., Eine Übersicht über die Pfarreien und Kuratien der Grafschaft Glatz betreffend  die Zeit von 1841–1946, Kirchlengen, Kreis Herford 1961, mps.
 • Brygier W. Dudziak T., Ziemia Kłodzka, Pruszków 2010.
 • Słownik geografii turystycznej Sudetów, T. 13, Góry Stołowe, Warszawa 1996.
 • Zabytki sztuki w Polsce Śląsk, Warszawa 2006.

Informacje ogólne

 • Rodzaj: dzwonnica
 • Chronologia: 1603 r.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Kudowa-Zdrój
 • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gmina Kudowa-Zdrój
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy