plebania, Białynin
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Przykład eklektycznej architektury z początku XX w.

Historia

Parafia pw. Św. Wawrzyńca powstała w XV wieku. Pierwotnie znajdował się tu drewniany kościół pochodzący z około 1521 roku, który rozebrano około roku 1907. Na jego miejscu, w latach 1908-1910, wybudowano, wg projektu Jarosława Wojciechowskieg, obecny kościół murowany. Obok kościoła zbudowano również w latach 1910-12 plebanię będącą dziełem tego samego architekta.


Drewniana kaplica cmentarna, powstała na początku XIX wieku, zawiera ostrołukowy portal będący pozostałością po dawnym kościele drewnianym. Portal ten znajdował się w przejściu pomiędzy prezbiterium, a zakrystią.

Opis

Budynek wolnostojący, ustawiony kalenicowo do drogi. Murowany z cegły. Założony na planie prostokąta z ryzalitem narożnym i portykiem od frontu. Dwutraktowy, parterowy, w połowie podpiwniczony. Elewacje ceglane z tynkowanym pasem pod gzymsem, ścianami portyku oraz blendami. Od frontu dwusłupowy portyk obudowany. Od ogrodu w narożniku podcień sklepiony łukiem odcinkowym. Dach dwuspadowy, kryty dachówką, portyk pod blachą. Stolarka drzwiowa płycinowa. Drzwi frontowe z dekoracją architektoniczną w postaci tympanonów półkolistych z muszlą w środku. Podłogi z desek.

Własność parafii pw. Św. Wawrzyńca. Obiekt dostępny z zewnątrz.

Oprac. Aleksandra Preczyńska, studentka UŁ, kierunek Historia Sztuk, 28.08.2019 r. 

Bibliografia

  • Karta Ewidencyjna Zabytków Architektury i Budownictwa,  Opracowanie Janusz Kaciejewski, listopad 1978 rok.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: budynek mieszkalny
  • Chronologia: 1910 - 1912
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Białynin 60
  • Lokalizacja: woj. łódzkie, pow. skierniewicki, gmina Głuchów
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy