kaplica cmentarna, Białynin
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

kaplica cmentarna

Białynin

photo

Przykład dziewiętnastowiecznej drewnianej architektury sakralnej, z zachowanym ostrołukowym portalem z XVI w. 

Historia

Parafia pw. Św. Wawrzyńca powstała w XV wieku. Pierwotnie znajdował się tu drewniany kościół pochodzący z około 1521 roku, który rozebrano około roku 1907. Na jego miejscu, w latach 1908-1910, wybudowano, wg projektu Jarosława Wojciechowskieg, obecny kościół murowany.


Drewniana kaplica cmentarna zbudowana została na początku XIX wieku, gdzie umieszczono  drewniany, ostrołukowy portal będący pozostałością po dawnym kościele drewnianym. Portal ten znajdował się w przejściu pomiędzy prezbiterium, a zakrystią.

Opis

Usytuowana została na osi głównego wejścia na cmentarz, na najwyższym jego punkcie w kierunku zachód-wschód. Drewniana budowla, o konstrukcji zrębowej, założona na planie prostokąta z trójbocznie zamkniętą częścią ołtarzową. Oszalowana pionowymi deskami z lisicami. Jednoprzestrzenna. W ścianach bocznych znajdują się dwa prostokątne, sześciopolowe otwory okienne.

Elewacja frontowa jest jednoosiowa, symetrycznie, do okapu oszalowana poziomymi deskami. W przyziemiu otwór wejściowy zwieńczony łukiem ostrym ozdobionym zoomorficzną dekoracją układająca się w maswerk. Całość ujęta prostokątnym obramieniem z desek. Naroża fasady akcentują dwie kolumny dostawione do ściany, sięgające wypuszczonego okapu, ponad którymi elewację wieńczy pełny trójkątny szczyt oszalowany deskami ułożonymi pionowo. Nad nim wieżyczka na sygnaturkę, przepruta z czterech stron arkadowymi otworami. Sygnaturka przykryta sześciobocznym, ostrosłupowym hełmem zwieńczonym ażurowym krzyżem.

Wnętrze kaplicy zamknięte drewnianym stropem. Dach z okapem, dwuspadowy, pokryty blachą. W punkcie połączenia kalenicy dachu znajduje się krzyż na stożkowym cokoliku.

Obiekt dostępny z zewnątrz. Po remoncie i osadzeniu tu Muzeum wnętrza będą dostępne w godzinach pracy placówki. 

Oprac. Aleksandra Preczyńska, studentka UŁ, kierunek Historia Sztuk, 28.08.2019 r. 

Bibliografia

  • Karta Ewidencyjna Zabytków Architektury i Budownictwa, Opracowanie U.Biernat, listopad 1983 rok.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kaplica
  • Chronologia: XIX w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Białynin
  • Lokalizacja: woj. łódzkie, pow. skierniewicki, gmina Głuchów
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy