młyn wodny, Ołdrzychowice Kłodzkie
Narodowy Instytut Dziedzictwa en