kościół parafialny pw. śś. Piotra i Pawła, Drwalew
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

kościół parafialny pw. śś. Piotra i Pawła

Drwalew

photo

Kościół stanowi przykład barokowej świątyni z bogatym wyposażeniem wnętrza pochodzącym z epoki.

Historia

Parafia erygowana została w latach 1384-95 przez bpa poznańskiego Dobrogosta Nowodworskiego staranie właścicieli Drwalewa herbu Przerowa. Pierwszy wzmiankowany kościół drewniany p.w. św. Bartłomieja wzniesiony został przez Zawiszów w roku 1446. Kolejny zbudowano w 1645 r. z fundacji miecznika Andrzeja Gozdzkiego, późniejszego podczaszego czerskiego. Uległ on spaleniu w 1660 r. Obecną murowaną świątynię zbudowano w latach 1768-74 z fundacji dziedzica Józefa Komierowskiego cześnika inowrocławskiego, dzierżawcy starogrodzkiego i jego żony Marianny Kempskiej. Wystrój wnętrza wykonany został  po 1775 r. przy udziale majstra stolarskiego Tadeusza Tobermana, być może według projektu Jana Jerzego Plerscha. Świątynia remontowana była w roku 1878 oraz w latach 1966-68.

Opis

Kościół usytuowany jest po północnej stronie szosy prowadzącej przez osadę, kalenicą do niej. Otoczony jest murowanym, tynkowanym ogrodzeniem z narożnymi kapliczkami i bramą wejściową od strony zachodniej. Przed kościołem, od strony zachodniej, ustawiona jest (od roku 1958) barokowa, XVII-wieczna, piaskowcowa figura św. Dominika odnaleziona w 1916 r. w rzece Pilicy. W północno-zachodniej części cmentarza przykościelnego usytuowana została dzwonnica.

Świątynia wymurowana została z cegły, na zaprawie wapiennej, ze ścianami obustronnie otynkowanymi i malowanymi. Więźba dachowa wykonana została z drewna, ma konstrukcję krokwiowo-stolcową wzmocnioną jętkami i mieczami. Pokrycie dwuspadowego (dwukalenicowego) i pulpitowego (nad zakrystią i kruchtą) dachu stanowi blacha ocynkowana. Na kalenicy dachu nad wschodnią częścią nawy usytuowana została drewniana ażurowa czworoboczna wieżyczka na sygnaturkę również pokryta blachą.

Kościół jest orientowany, jednonawowy. Trójprzęsłowa nawa rozplanowana została na rzucie  zbliżonym do kwadratu od strony wschodniej połączona jest z jednoprzęsłowym prezbiterium do którego od południa przylega zakrystia, zaś od północy kruchta. Pod prezbiterium znajduje się sklepiona kolebkowo krypta. W zachodniej części nawy usytuowany został chór muzyczny, z kruchtą w przyziemiu i dwoma symetrycznie rozmieszczonymi pomieszczeniami po bokach, z których prowadzą wejścia na chór i więźbę dachową. Elewacje boczne posiadają podział ramowy, fasada jest pięcioosiowa rozczłonkowana pilastrami toskańskimi, rozdzielona gzymsem kordonowym zwieńczona została szczytem ujętym spływami z wazonami po bokach i nakrytym trójkątnym przyczółkiem. Elewacja wschodnia również z podziałem ramowym. Wszystkie okna zamknięte odcinkowo, w głębokich wnękach.

Wnętrze kościoła ze sklepieniami kolebkowo-krzyżowymi, rozdzielone gurtami. Ściany nawy rozczłonkowane płytkimi, półkoliście zamkniętymi wnękami arkadowymi, pomiędzy którymi umieszczone są kanelowane na cokołach pilastry dźwigające szerokie belkowania obiegające całe wnętrze. 

Wyposażenie wnętrza  w przeważającej mierze barokowe – ołtarz główny z 4 ćw. XVIII w., architektoniczny, z dwiema parami kanelowanych kolumn toskańskich, figurami aniołów na gzymsie oraz wazonami w zwieńczeniu, z centralnie umieszczonym obrazem Chrystusa Ukrzyżowanego przypisywanym Szymonowi Czechowiczowi. Dwa ołtarze boczne z  wieku XVIII: w lewym Matki Boskiej Sokalskiej, w prawym św.św. Piotra i Pawła. Ambona, chrzcielnica i prospekt organowy oraz większość pozostałych obrazów jest rokokowych, powstałych po 1775 r.

Obiekt dostępny podczas mszy oraz po uprzednim umówieniu się z proboszczem parafii. 

Oprac. Jerzy Szałygin, OT NID w Warszawie, 09.01.2019 r.

Bibliografia

 • Drwalew. Świętych Apostołów Piotra i Pawła: http://archwwa.pl/parafie/drwalew-swietych-apostolow-piotra-i-pawla/

 • Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa: tzw. biała – Kościół parafialny p.w. śś. Piotra i Pawła, oprac. Jerzy Szałygin,  1997; tzw. zielona – Kościół par. p.w. śś. Piotra i Pawła, oprac. Daszewska 1959.

 • Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. X, Województwo warszawskie, z. 5, Powiat grójecki, Warszawa 1971, s. 13-16.

 • Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Drwalewie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_%C5%9Awi%C4%99tych_Aposto%C5%82%C3%B3w_Piotra_i_Paw%C5%82a_w_Drwalewie

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1881, T. II, s.174-175.

Informacje ogólne

 • Rodzaj: kościół
 • Chronologia: 1768 - 1774
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Grójecka brak_nr, Drwalew
 • Lokalizacja: woj. mazowieckie, pow. grójecki, gmina Chynów
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy