dzwonnica przy kościele parafialnym pw. śś. Piotra i Pawła, Drwalew
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

dzwonnica przy kościele parafialnym pw. śś. Piotra i Pawła

Drwalew

photo

Dzwonnica stanowi istotny element barokowego zespołu sakralnego.

Historia

Parafia erygowana została w latach 1384-95 przez bpa poznańskiego Dobrogosta Nowodworskiego staranie właścicieli Drwalewa herbu Przerowa. Pierwszy wzmiankowany kościół drewniany p.w. św. Bartłomieja wzniesiony został przez Zawiszów w roku 1446. Kolejny zbudowano w 1645 r. z fundacji miecznika Andrzeja Gozdzkiego, późniejszego podczaszego czerskiego. Uległ on spaleniu w 1660 r. Obecną murowaną świątynię zbudowano w latach 1768-74 z fundacji dziedzica Józefa Komierowskiego cześnika inowrocławskiego, dzierżawcy starogrodzkiego i jego żony Marianny Kempskiej. Równolegle z nim ok. roku 1774 zbudowano murowaną dzwonnicę. Była ona remontowana w roku 1878 oraz w latach 1966-68.

Opis

Kościół wraz z dzwonnicą usytuowany jest po północnej stronie szosy prowadzącej przez osadę, kalenicą do niej. Otoczony jest murowanym, tynkowanym ogrodzeniem z narożnymi kapliczkami i bramą wejściową od strony zachodniej. W północno-zachodniej części cmentarza przykościelnego usytuowana została dzwonnica.
Dzwonnica wymurowana została z cegły, na zaprawie wapiennej, ze ścianami obustronnie otynkowanymi i malowanymi. Więźba dachowa wykonana została z drewna, w konstrukcji krokwiowej. Budynek podpiwniczony, z wysokimi ścianami nakrytymi namiotowym dachem pokrytym blachą ocynkowaną. W zwieńczeniu dachu zamocowany został metalowy krzyż. Rozplanowany na rzucie kwadratu, ze ścianami ujętymi na narożach pilastrami toskańskimi na cokołach zwieńczonymi belkowaniem. W górnej części każdej kondygnacji arkadowe przeźrocza zamknięte łukiem pełnym przesłonięte drewnianymi żaluzjami.  Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe, zamknięte łukiem odcinkowym.

Obiekt dostępny podczas mszy oraz po uprzednim umówieniu się z proboszczem parafii.

Jerzy Szałygin, OT NID w Warszawie, 11.01.2019 r.

Bibliografia

 • Drwalew. Świętych Apostołów Piotra i Pawła: http://archwwa.pl/parafie/drwalew-swietych-apostolow-piotra-i-pawla/

 • Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa: tzw. zielona – Dzwonnica, oprac. Morawski 1959.

 • Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. X, Województwo warszawskie, z. 5, Powiat grójecki, Warszawa 1971, s. 15.

 • Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Drwalewie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_%C5%9Awi%C4%99tych_Aposto%C5%82%C3%B3w_Piotra_i_Paw%C5%82a_w_Drwalewie

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1881, T. II, s.174-175.

Informacje ogólne

 • Rodzaj: dzwonnica
 • Chronologia: 1774 r.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Drwalew
 • Lokalizacja: woj. mazowieckie, pow. grójecki, gmina Chynów
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy