park, Chobienia
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Park przy pałacu w Chobieni jest przykładem okazałej, nowożytnej siedziby szlacheckiej, to cenny przykład zachowanego w historycznych granicach założenia kształtowanego od XVIII w. do 2. poł. XIX wieku.

Historia

Ogród przy pałacu w Chobieni (do 1945 r. – Köben a.O.) powstał zapewne w latach 30. XVII wieku. Wówczas siedziba otrzymała swój zachowany do dzisiaj architektoniczny kształt. Na planie miasta F.B. Wernera z około połowy XVIII w. widoczny jest obraz pałacowego założenia. Ogród założony był na planie wydłużonego prostokąta, znajdował się po wschodniej i południowo-wschodniej stronie pałacu. Wydzielony był kamiennym murem z cylindryczną wieżą w narożu północno-wschodnim. Po zachodniej stronie pałacu widoczny był zagajnik.

Ogród uległ przekształceniu w 3. ćw. XVIII w., równolegle z modernizacją pałacu prowadzoną przez Gellhornów. Przed elewacją wschodnią pałacu mógł powstał wówczas ogród ozdobny, natomiast w miejscu zagajnika – rozległy ogród gospodarczy.

W 2. poł. XIX w. ogród dworski został przekształcony w park naturalistyczny. Wtedy posadzono drzewa rosnące do dzisiaj przed fasadą pałacu (cis, miłorząb, platany). Założono kolisty klomb kwietny przy podjeździe od strony wschodniej oraz urządzono fontannę. Z tego czasu pochodzą również graniczne nasadzenia. Na północny zachód od pałacu znajdował się wówczas staw z wyspą.

Kolejnych obsadzeń dróg parkowych dokonano na przełomie XIX i XX wieku.

Opis

Założenie parkowe przy pałacu w Chobieni zachowane jest w swych historycznie ukształtowanych granicach. Czytelne są pozostałości dawnego układu dróg i alei, historyczna kompozycja zatarta została częściowo przez samosiewy. Zachowane są odcinki dawnego ogrodzenia z bramami.

Drzewostan tworzą głównie lipy drobnolistne, jesiony wyniosłe, topole białe i kasztanowce białe. Rosnący przy pałacu miłorząb dwuklapowy uznano jako pomnik przyrody.

Zabytek dostępny.

oprac. Bogna Oszczanowska, OT NID we Wrocławiu, 10-07-2019 r.

Bibliografia

  • H. Ciesielski, H. Wrabec, Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, pod red. K. Eysymontta, Legnica 1997, s. 41-42.
  • Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006, s. 192-193.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: park
  • Chronologia: 2. poł. XIX w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Chobienia
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. lubiński, gmina Rudna
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy