Funkcja czasowo wyłączona. Zapraszamy wkrótce.

Kaplica (kościół cmentarny), obecnie rzymskokatolicki kościół pomocniczy p.w. Trójcy Świętej, Dzierżoniów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kaplica (kościół cmentarny), obecnie rzymskokatolicki kościół pomocniczy p.w. Trójcy Świętej

Dzierżoniów

photo

Obecny kościół pomocniczy p.w. Trójcy Świętej stanowi cenny przykład architektury sakralnej w Dzierżoniowie

Historia

Kaplicę wzniesiono na terenie dawnego dzierżoniowskiego zamku książęcego bądź w jego bliskim sąsiedztwie, poza murami miasta, przed bramą Świdnicką, Wybudowana została prawdopodobnie w końcu XIII lub w 1. poł. XIV w. (w murach kościoła zachowane relikty budowli z najstarszej fazy). Pierwotnie posiadała wezwanie mariackie. W 1402 r. patronat nad kaplicą przejął parafialny kościół pw. św. Jerzego. W tym czasie prawdopodobnie powstało nie zachowane do dzisiaj sklepienie kaplicy wsparte na centralnie umieszczonym filarze. Kościół modernizowany był w latach 1598-1606 (z tego czasu pochodzą maswerki okien kaplicy). Wówczas istniał już przy kaplicy cmentarz. Obecną, neogotycką formę kaplica uzyskała w wyniku odbudowy po pożarze, który miał miejsce w 1832 r. Prace przy kościele  prowadzone były w latach 1851-1853, a projekt odbudowy wykonał Gustaw Fellbaum. Wówczas dobudowano apsydę i wieżę. Po 1945 r. obiekt był zaniedbany. 7 listopada 2004 r. po przeprowadzonym remoncie kościół został ponownie poświęcony.

Opis

Kościół jest budowlą założoną na planie wydłużonego ośmioboku, oskarpowaną, z kwadratową wieżą od północnego wschodu i trójboczną apsydą od południowego zachodu, oskarpowaną. Nakryty dachem ośmiospadowym, wieża zwieńczona galeryjką i hełmem. Elewacje korpusu i wieży zwieńczone wyrobionym w tynku arkadkowym fryzem; wysokie okna zamknięte ostrołucznie. Wnętrze kościoła salowe, nakryte drewnianym stropem. W kruchcie mieszczącej się w przyziemiu wieży znajduje się wtórnie wmurowany kamienny wspornik z głową mężczyzny pochodzący z 2. ćw. XV wieku.

Zabytek dostępny.

Oprac. Bogna Oszczanowska, OT NID we Wrocławiu, 03.04.2017 r.

Bibliografia

  • Kaczmarek R., Brzeziński R., Dzierżoniów. Historia-Sztuka-Kultura. Przewodnik, Dzierżoniów 2010, s. 118-119.

  • Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006, s. 248-249.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: 1832 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Świdnicka , Dzierżoniów
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. dzierżoniowski, gmina Dzierżoniów (gm. miejska)
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy