Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Dawna oficyna w zespole „Szkoły Witkiewiczowskiej” - Zabytek.pl

Adres
Nałęczów, Spółdzielcza 17C

Lokalizacja
woj. lubelskie, pow. puławski, gm. Nałęczów-miasto

Oficyna wraz z budynkiem szkoły tworzy zespół obiektów, powstałych w latach 1909-1911, który stanowi przykład realizacji projektu wybitnego architekta Jana Koszczyc – Witkiewicza.

Historia

Oficyna przy „Szkole Witkiewiczowskiej” została wzniesiona w latach 1909-1910 według projektu architekta Jana Koszczyc – Witkiewicza. Jego architektura nawiązuje do miejscowych tradycji budowlanych. Obiekt powstał z inicjatywy Karola Benniego prezesa Towarzystwa Popierania Przemysłu Ludowego i pełnił funkcję kuchni Szkoły Rzemiosł Artystycznych, a od 1929 r. Państwowej Szkoły Spółdzielczości Rolniczej założonej przez Zygmunta Chmielewskiego. W latach 90-tych XX w. budynek podzielony został na część mieszkalną i  stolarnię. Obecnie pozostaje własnością Gminy Nałęczów, w zarządzie Zespołu Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego.

Opis

Obiekt usytuowany w  pn. - zach. części Nałęczowa, na terenie Zespołu Szkół, zlokalizowanego na szczycie Armatniej Góry. W zabudowie zwartej z przylegającym do niego od pd. łącznikiem parterowym budynkiem d. internatu. Od pn. zlokalizowane są schody zapewniające komunikację d. oficyny z położonym 15 m niżej, w Wąwozie Chmielewskiego, budynkiem d. szkoły, ob. pensjonatu i restauracji „Willa Starówka”.

Wzniesiony na planie prostokąta z wejściem głównym od wschodu. Układ pomieszczeń  dwutraktowy, trójdzielny, z sienią w mieszcząca schody na poddasze na środku. Bryła parterowa, częściowo podpiwniczona,  z użytkowym poddaszem nakryta dachem dwuspadowym pokrytym dachówką, w narożach oszkarpowana (od zach. dodatkowa szkarpa ustawiona nieosiowo). Od pd. połączona z wtórną parterową przybudówką.

Obiekt murowany z kamienia wapiennego oraz cegły, nieotynkowany. Elewacje z ceglanym detalem architektonicznym (lizeny, szkarpy, odcinkowe nadproża, gzymsy) zestawionym z kamieniem wapiennym wypełniającym lico muru, nawiązującym do elewacji budynku d. szkoły „Witkiewiczowskiej”. Otwory okienne kwadratowe wielokwaterowe (w szczycie prostokątne okno). Elewacja frontowa (wsch.) niesymetryczna, trójosiowa.  Ceglane lizeny flankują prostokątny otwór drzwiowy zamknięty odcinkowo.  W  skrajnych osiach występują okna wielokwaterowe z ceglanym odcinkowym nadprożem. W narożach szerokie, pochyłe szkarpy sięgające gzymsu wieńczącego.

Zabytek niedostępny dla zwiedzających.

Oprac. Anna Sikora-Terlecka, OT NID w Lublinie, 28.08.2019 r. 

Rodzaj: budynek gospodarczy

Materiał budowy:  ceglane, kamienne

Forma ochrony: Rejestr zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_06_BK.213101