kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Żarki Średnie
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Żarki Średnie

photo

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żarkach Średnich stanowi interesujący przykład świątyni gotyckiej, przebudowanej w późniejszych epokach.

Historia

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żarkach Średnich (Mittel Sohra O. L. – 1937, Kesselbach – 1937 do 1945 r.) wzmiankowany był w źródłach w 1346 r., wzniesiony został zapewne w 2. poł. XIV, rozbudowany w 1612 r. za sprawą Jacoba i Friedricha von Rindfleischów, odbudowany na przełomie XVII i XVIII w. po pożarze w 1697 r.; modernizowany w XIX w. Z gotyckiej świątyni zachowało się zamknięte poligonalnie prezbiterium nakryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Kościół został uszkodzony w 1945 r., remontowany był w 1969 r. oraz w latach 1999-2000 (wówczas przeprowadzono remont dachu), elewacje poddane zostały remontowi w latach 2006-2008.

Opis

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żarkach Średnich jest budowlą gotycką, przebudowaną w czasach baroku, jednonawową, nakrytą drewnianym stropem, z oskarpowanym, dwuprzęsłowym, poligonalnie zamkniętym prezbiterium, przykrytym sklepieniem krzyżowym. Korpus nakryty dachem dwuspadowym; prezbiterium – dachem wielospadowym; przy prezbiterium od północy i południa dwie prostokątne, sklepione krzyżowo przybudówki. Nad wejściem do północnej przybudówki znajduje się tablica fundacyjna z 1612 roku. Późnobarokowy ołtarz główny pochodzi z pocz. XVIII w.; inne cenne elementy wyposażenia – to kamienne epitafium Wiganda Mollera von Mollerstiena z ok. 1707 r. oraz gotycki, uskokowy portal z laskowaniami w ścianie północnej prezbiterium.

Wokół kościoła znajduje się cmentarz przykościelny otoczony kamiennym murem z wmurowanymi nagrobkami.

Zabytek dostępny.

oprac. Bogna Oszczanowska, OT NID we Wrocławiu, 18-01-2018 r.

Bibliografia

  • Miasto i Gmina Pieńsk. Studium środowiska kulturowego, opr. G. Grajewski, T. Przydróżna, D. Wiśniewska, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków we Wrocławiu, mps Wrocław 2008, archiwum NID OT we Wrocławiu;
  • Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006, s. 1104.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: 2. poł. XIV w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Żarki Średnie
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. zgorzelecki, gmina Pieńsk - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy