mogiła powstańców śląskich, Jemielnica
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

mogiła powstańców śląskich

Jemielnica

photo

Zbiorowa mogiła powstańców śląskich w Jamielnicy.

Historia

Według spisów ludności, w 1910 r. w Jemielnicy mieszkało 1656 r. mieszkańców, z których 1589 mówiło po polsku. W wyborach komunalnych z listopada 1919 r. wszystkie glosy oddano na listę polską, uzyskując komplet 12 mandatów. Podczas plebiscyty, mimo propagandy i napływu emigrantów z Niemiec za Polską oddno 788 głosow, a za Niemcami – 263. Wiosną 1919 r. w Jemielnicy zapszysięzono odzial POW Górnego Śląska. Mieszkańcy wsi wzięli też udział w powstaniach śląskich. W III powstaniu śląskim w 1921 r. udział wzięlo ok. 100 mieszkańców Jemielnicy. 


Powstańców śląskich pogrzebano w mogile zbiorowej w Jemielnicy w 1921 r. W 1990 r. postawiono pomnik z lastriko z plastycznym elementem znaku „Rodła”, który do dziś nie został wymieniony. W 1990 r. mogiłę wpisano do rejestru zabytków województwa opolskiego.

Opis

Mogiła powstańców śląskich znajduje się na cmntarzu wyznaniowym w Jemielnicy.. Powierzchnia mogiły zbiorowej wynosi 6 m kw. Znajdują się wniej prochy 4 powstańców śląskich, w tym 3 bezimiennych. Mogiła ma kształt prostokątny. Obrzezona jest obmurówką z lastriko i nakryta trzema płytami z lastriko pomiędzy którymi znajdują się kwatery z zielenią. Obok tablicy pionowej z inskrypcją znajduje się plastyczny element pochyłego „Rodła” wykonanego również z lastriko. Nagrobek jest z ciemnoszarego granitu z plastycznym elementem znaku „Rodła”. Na płycie nagrobnej widnieje inskrypcja: WIECZNA CHWAŁA / BOHATEROM / POLEGŁYM / W POWSTANIU / ŚLĄSKIM / POD GÓRĄ ŚW. ANNY / W 1921 R. / I. SWANSKI ORAZ / TRZEJ NIEZNANI //.

Obiekt dostępny dla zwiedzających.

Oprac. Joanna Banik, OT NID w Opolu, 17.06.2020 r.

Bibliografia

 • Encyklopedia Powstań Śląskich, Opole 1982.
 • Kossak Z., Nieznany kraj, Katowice 1958.
 • Ryżewski W., Trzecie powstanie śląskie, Warszawa 1977 r. 
 • Teczka obiektu (karta ewidencyjna Pomnika Pamięci narodowej, decyzja o wpsie do rejestru, korespondencja itp.) [w:] zbiory WUOZ w Opolu
 • Wyglenda J., Plebiscyt i powstania śląskie, Opole 1966. 
   

Informacje ogólne

 • Rodzaj: cmentarz
 • Chronologia: 1921 r.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Jemielnica
 • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. strzelecki, gmina Jemielnica
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy