kaplica Płaczące Niewiasty, Góra Świętej Anny
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

kaplica Płaczące Niewiasty

Góra Świętej Anny

photo

Kalwaria stanowi przestrzenne odwzorowanie Jerozolimy i jest jej plenerowym sanktuarium. Hrabia Melchior de Gaschin zobowiązał w swoim testamencie swoich następców w majoracie Żyrowa do założenia i utrzymywania na Górze Świętej Anny kalwarii. Wolę zrealizował Jerzy Adam, który uzyskał 28 stycznia 1700 roku pozwolenie biskupa wrocławskiego Franciszka Ludwika na budowę trzech większych i trzydziestu mniejszych kaplic.

Usytuowanie i opis

Kaplica położona jest w płd.-wsch. części wsi, usytuowana przy Drodze Męki Pańskiej, u stóp zbocza poniżej kaplicy III-ego Upadku. Wzniesiona została na rzucie sześcioboku. Zbudowano ją z cegły i kamienia, otynkowano i posadowiono na cokole. Przykryta została dachem sześciospadowym, pierwotnie krytym łupkiem, obecnie blachą i zwieńczona prostym krzyżem. W elewacji frontowej znajduje się otwór wejściowy zamknięty łukiem koszowym, w obramieniu z kluczem. Wejście poprzedza próg kamienny. Analogicznie rozwiązanie oprawy otworu wejściowego znajduje się po stronie północnej. Elewacje charakteryzują podziały ramowe. Wnętrze doświetlają okulusy w kształcie leżących elips, które osadzone zostały w górnych partiach ścian przylegających do ściany z wejściem głównym. W pozostałych dwóch ścianach umieszczono eliptyczne blendy. Jednoprzestrzenne wnętrze kaplicy nakrywa kopuła z lunetami.

Historia

W obecnej formie kaplica Płaczące Niewiasty powstała z inicjatywy Antoniego de Gaschin – zwanego drugim założycielem kalwarii. Hrabia w 1789 roku nakazał rozebranie znajdującego się wcześniej w tym miejscu postumentu i rozbudowanie go w formie kaplicy, ozdabiając 5 obrazami. Obecnie znajdują się tam 2 obrazy malowanie na płótnie przez J. M. Heinischa z 1889 roku. Prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza kaplicy wykonano w 2007 roku. Dotyczyły one m.in. malowideł ściennych i elementów wystroju tj. obrazów: Chrystus niosący krzyż oraz Płaczące niewiasty. W 2011 roku staraniem Fundacji Sanktuarium Góry św. Anny kapliczka została poddana pracom konserwatorskim, które utrwaliły jej wartości zabytkowe i poprawiły stan zachowania. Prace objęły m.in.: uzupełnienie ubytków gzymsu koronującego, odmalowanie ścian zewnętrznych, częściowe uporządkowanie otoczenia.

Obiekt dostępny z zewnątrz.

Katarzyna Latocha, OT NID w Opolu, 12.11.2019 r.

Bibliografia

  • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. VII: Województwo opolskie, z. 14: powiat strzelecki, red. T. Chrzanowski i M. Kornecki, Warszawa 1961.
  • Reisch C., Historia Góry Św. Anny na Górnym Śląsku, Wrocław 2006.
  • Bolczyk C., St. Annaberg. Geschichte des berühmten Wallfahrtsortes im Herzen Oberschlesiens, Breslau 1927.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kaplica
  • Chronologia: 1700 - 1709
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Aleja Jana Pawła II 5A, Góra Świętej Anny
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. strzelecki, gmina Leśnica - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy