Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

kaplica Płaczące Niewiasty - Zabytek.pl

Adres
Góra Świętej Anny, Aleja Jana Pawła II 5A

Lokalizacja
woj. opolskie, pow. strzelecki, gm. Leśnica-obszar wiejski

Kalwaria stanowi przestrzenne odwzorowanie Jerozolimy i jest jej plenerowym sanktuarium.Hrabia Melchior de Gaschin zobowiązał w swoim testamencie swoich następców w majoracie Żyrowa do założenia i utrzymywania na Górze Świętej Anny kalwarii.

Wolę zrealizował Jerzy Adam, który uzyskał 28 stycznia 1700 roku pozwolenie biskupa wrocławskiego Franciszka Ludwika na budowę trzech większych i trzydziestu mniejszych kaplic.

Usytuowanie i opis

Kaplica położona jest w płd.-wsch. części wsi, usytuowana przy Drodze Męki Pańskiej, u stóp zbocza poniżej kaplicy III-ego Upadku. Wzniesiona została na rzucie sześcioboku. Zbudowano ją z cegły i kamienia, otynkowano i posadowiono na cokole. Przykryta została dachem sześciospadowym, pierwotnie krytym łupkiem, obecnie blachą i zwieńczona prostym krzyżem. W elewacji frontowej znajduje się otwór wejściowy zamknięty łukiem koszowym, w obramieniu z kluczem. Wejście poprzedza próg kamienny. Analogicznie rozwiązanie oprawy otworu wejściowego znajduje się po stronie północnej. Elewacje charakteryzują podziały ramowe. Wnętrze doświetlają okulusy w kształcie leżących elips, które osadzone zostały w górnych partiach ścian przylegających do ściany z wejściem głównym. W pozostałych dwóch ścianach umieszczono eliptyczne blendy. Jednoprzestrzenne wnętrze kaplicy nakrywa kopuła z lunetami.

Historia

W obecnej formie kaplica Płaczące Niewiasty powstała z inicjatywy Antoniego de Gaschin – zwanego drugim założycielem kalwarii. Hrabia w 1789 roku nakazał rozebranie znajdującego się wcześniej w tym miejscu postumentu i rozbudowanie go w formie kaplicy, ozdabiając 5 obrazami. Obecnie znajdują się tam 2 obrazy malowanie na płótnie przez J. M. Heinischa z 1889 roku. Prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza kaplicy wykonano w 2007 roku. Dotyczyły one m.in. malowideł ściennych i elementów wystroju tj. obrazów: Chrystus niosący krzyż oraz Płaczące niewiasty. W 2011 roku staraniem Fundacji Sanktuarium Góry św. Anny kapliczka została poddana pracom konserwatorskim, które utrwaliły jej wartości zabytkowe i poprawiły stan zachowania. Prace objęły m.in.: uzupełnienie ubytków gzymsu koronującego, odmalowanie ścian zewnętrznych, częściowe uporządkowanie otoczenia.

Obiekt dostępny z zewnątrz.

Katarzyna Latocha, OT NID w Opolu, 12.11.2019 r.

Rodzaj: kaplica

Styl architektoniczny: barokowy

Materiał budowy:  ceglane

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_16_BK.70518, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_16_BK.22238