kaplica, Dębowiec
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Kaplica pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa wybudowana w II połowie XIX wieku, nawiązuje swoim stylem do neogotyku. Stanowi cenny element krajobrazu kulturowego.

Historia

Poprzednia drewniana kaplica w tym samym miejscu powstała w 1825 roku. Po pożarze, w 1889 r. została odbudowana przez mieszkańców Dębowca w stylu neogotyckim, pod kierunkiem franciszkanów z Prudnika – Lasu. Pierwotnie miała to być mała i skromna kapliczka, jednak rozmach przy jej budowie sprawił, że na Radzie Gminnej zarzucano przedstawicielom wsi, zbudowanie „pałacu z wieżą i żelaznymi oknami”. Poświęcona została przez proboszcza Gerntke 1 lipca 1894 roku. Przed kaplicą postawiono wysoki, marmurowy krzyż.

Dnia 26 października 2013 r. odbyła się uroczystość ponownego poświęcenia kaplicy, która od początku sierpnia była poddana generalnemu remontowi. W ramach przeprowadzonego remontu osuszono i zaizolowano fundamenty, wymieniono tynki zewnętrzne i wewnętrzne, założono nową instalację elektryczną, pomalowano dach, wymieniono okna zachowując witraże, odnowiono Ukrzyżowanie, pomalowano ściany i ławki, położono kostkę brukową przed kaplicą. Kaplica pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa jest własnością Parafii św. Michała Archanioła w Prudniku. Posługę duszpasterską pełnią franciszkanie (Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Prudniku Lesie).

Opis

Kapliczka znajduje się w centrum niewielkiej wsi przy trasie wiodącej do Długoty i do Jindřichova. Od strony południowo wschodniej sąsiaduje z zabudowaniami mieszkalnymi posesji nr 2. Wolnostojąca, zwrócona frontem w stronę południową. Murowana, otynkowana, jednokondygnacyjna, wzniesiona na planie prostokąta z trójbocznie zamkniętą absydą. Nakryta dachem dwuspadowym, nad absydą dach trójpołaciowy. Pokrycie dachu z blachy. Elewacja frontowa jednoosiowa: otwór wejściowy zamknięty łukiem ostrym, w szczycie ostrołuczne wnęki, środkowa zamknięta szklonym skrzydłem okiennym, z figurą NMP wewnątrz, boczne z imitacją prostego laskowania. Elewacje artykułowane podziałami ramowymi, w bocznych wysoki cokół sięga parapetów okien. Sygnaturka nad szczytem z prześwitem na dzwon i zwieńczona krzyżem, nakryta dwuspadowym daszkiem. Od strony frontu wysunięta nieznacznie przed lico muru i dekorowana płyciną w kształcie trójliścia. Elewacja boczna zachodnia stanowi lustrzane odbicie wschodniej. Znajdują się na nich po dwa zamknięte ostrym łukiem okna, wypełnione witrażami o symbolice maryjnej: Królowa Apostołów, Męczenników, Dziewic, Pokoju. Drzwi umieszczone w ostrołucznym portalu, stolarka drzwiowa neogotycka, ramowo płycinowa. W trójdzielnym nadświetlu boczne dolne okienka w kształcie zbliżonym do trójkątów sferycznych, górne czterolistne, wszystkie wypełnione witrażami. W absydzie współczesny obraz Serca Pana Jezusa. Przed wejściem kamienne Ukrzyżowanie z 1894 roku.

Obiekt dostępny.

Oprac. Magdalena Urbaniak, OT NID w Opolu, 23.08.2017 r.

Bibliografia

  • Weigt G. Góry opawskie. Przydrożne kapliczki, krzyże i figury. Prudnik 2009, s. 186.
  • http://www.zopk.pl/pl/pk-gory-opawskie/walory-kulturowe

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kaplica
  • Chronologia: 1889 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Dębowiec
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. prudnicki, gmina Prudnik - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy