Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

zbór ewangelicki, ob. kościół rzymskokatolicki parafialny pw. św. Jana Chrzciciela - Zabytek.pl

zbór ewangelicki, ob. kościół rzymskokatolicki parafialny pw. św. Jana Chrzciciela


kościół 2. poł. XVIII w. Bukowiec

Adres
Bukowiec, Plac Kościelny 5

Lokalizacja
woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski, gm. Mysłakowice

Kościół z pastorówką, wzniesiony jako ewangelicki w 2.poł. XVIII w. Stanowi interesujący przykład śląskiej barokowej architektury sakralnej.

Historia

Wzniesiony w 1782 r. wg projektu Franza Antona Fliegela z Twardocic, zapewne na miejscu wcześniejszego, drewnianego domu modlitw z 1728 roku. Kościół remontowany w 1841 r., po roku 1945 nieużytkowany, w latach 1973-1974 odnowiony - stał się siedzibą nowo utworzonej parafii katolickiej.

Opis

Kościół jest usytuowany w pn. części wsi. Utrzymany w stylu barokowym, orientowany, typu salowego. Murowany z kamienia i cegły. Bryła złożona z szerokiego korpusu na planie prostokąta oraz krótszego, równego mu wysokością, dwukondygnacyjnego skrzydła pastorówki z dwupoziomowym poddaszem, dostawionego od pd. pod kątem prostym do niewydzielonej części prezbiterialnej kościoła. Budowla zwieńczona łamanym dachem naczółkowym z lukarnami w partii skrzydła, krytym łupkiem oraz blachą. Elewacje tynkowane w schemacie ramowym, kondygnacje rozdzielone gładkimi pasami tynku. Zachodni szczyt korpusu ze spływami i narożnymi wazami z piaskowca, wydzielony profilowanym gzymsem z obdaszkiem. Otwory okienne kościoła są wydłużone, zamknięte półkoliście, osadzone w kamiennych opaskach, w części zamkniętych kluczami, z częściowo zachowaną oryginalną stolarką o drobnych podziałach kwaterowych. Okna plebanii prostokątne, również w oprawach z piaskowca z podokiennikami. W środkowej osi zach. elewacji kościoła znajduje się wejście główne, ujęte w portal o fantazyjnym wykroju, zamknięty masywnym kluczem. W zach. elewacji plebanii portal z koszowym naświetlem. Wnętrze kościoła jest nakryte stropem wspartym na kolumnach niezachowanych empor.

Wnętrze kościoła dostępne w czasie nabożeństw.

oprac. Piotr Roczek, OT NID we Wrocławiu, 28-05-2015 r.

Rodzaj: kościół

Styl architektoniczny: nieznana

Materiał budowy:  kamienne

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_02_BK.75697, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_02_BK.78558