Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Kościół filialny pw. św. Marcina - Zabytek.pl

Adres
Bukowiec

Lokalizacja
woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski, gm. Mysłakowice-gmina wiejska

Budowla wielofazowa.Kościół z XIV w., przebudowany w początkach XVI w.Kilkakrotnie przebudowywany i rozbudowywany w XVIII i XIX w.

Historia

Kościół wzmiankowany w 1399 r., wzniesiony zapewne wcześniej w tym stuleciu. Obecny kształt budowli jest wynikiem przebudowy z początku XVI w. W XVI w. dostawiono kaplicę od strony północnej. W XVIII w. wieżę przykryto cebulastym hełmem, z tego samego czasu i z początku XIX w. pochodzi wystrój elewacji. Remontowany w 1956 r. i w latach 1978-79.

Opis

Kościół usytuowany na wzniesieniu w północno-wschodniej części wsi, w otoczeniu cmentarza. Późnogotycki, orientowany, jednonawowy, o komponowanej addycyjnie sylwetce. Murowany z kamienia łamanego. Bryła złożona z szerokiej nawy na rzucie zbliżonym do kwadratu oraz węższego od niej prezbiterium, nakrytych sklepieniami kolebkowymi. Od wschodu na osi prezbiterium kaplica nakryta sklepieniem krzyżowo-żebrowym z herbem rodu von Zedlitz na zworniku. Od północy przyległy do nawy aneks kaplicy, nakrytej rzadko spotykanym na Śląsku sklepieniem kryształowym i oświetlony oknem, zamkniętym łukiem kotarowym. Od południa do budowli dostawiona masywna wieża na planie zbliżonym do kwadratu, zwężająca się znacznie w partii górnej - mającej postać drewnianej sygnaturki, nakrytej cebulastym hełmem z latarnią i iglicą. W przyziemiu wieży ostrołukowy portal. Otwory okienne w większości zamknięte półkoliście i ujęte w proste opaski. Do wyposażenia kościoła należał gotycki tryptyk Św. Rodziny z ok. 1510, (obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie) oraz tryptyk ze sceną Opłakiwania z ok. 1480, (obecnie ołtarz główny kościoła św. Piotra i Pawła we Wrocławiu).

Otoczony kamiennym murem cmentarnym z budynkiem bramnym.

Kościół zamknięty, użytkowany sporadycznie. Informacja w parafii.

Oprac. Piotr Roczek, 21.10.2014 r.

Rodzaj: kościół

Styl architektoniczny: gotycki

Materiał budowy:  kamienne

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_02_BK.75691, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_02_BK.78537