Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła - Zabytek.pl

kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła


kościół pocz. XVI w. Binarowa

Adres
Binarowa

Lokalizacja
woj. małopolskie, pow. gorlicki, gm. Biecz - obszar wiejski

Kościół po raz pierwszy odnotowany został w r.1415, obecny wzniesiono ok.1500 r.

W r. 1596 od zachodu do jego nawy dostawiono wieżę, a na początku XVII w. otoczono go sobotami. W okresie 1602–1608 wzniesiono wieżyczkę na sygnaturkę. W latach 1641–1650, na fali kontrreformacyjnej działalności Kościoła, dokonano gruntownej przebudowy: do nawy od północy dostawiono kaplicę Aniołów Stróżów, a wieża otrzymała nowe zwieńczenie; przekształceniu uległo też wnętrze świątyni, przebudowano chór muzyczny, powiększono otwory okienne, w miejsce wcześniejszej polichromii patronowej na ścianach wykonano nową, figuralną dekorację malarską. W czasie remontu w r. 1892 rozbudowano przyziemie wieży. Po 1908 dachy nawy i prezbiterium oraz górne partie wieży pokryte zostały blachą ocynkowaną, szalunek gontowy ścian zastąpiono deskowaniem, a zaskrzynienia w nawie podparto arkadami filarowymi. Od lat dziewięćdziesiątych XX w. prowadzone są prace nad przywróceniem stanu kościoła sprzed r. 1908. Kościół usytuowany jest w centrum wsi, w zakolu potoku Sitanka, wśród starych drzew. Wzniesiono go z drewna jodłowego, w konstrukcji zrębowej (wieńcowej), a wieżę w konstrukcji słupowo-ramowej. Na zewnątrz ściany i dachy pokryte są gontami. Dwuspadowy dach posiada wspólną dla prezbiterium i nawy kalenicę oraz miękkie załamanie połaci w dolnej części. Prezbiterium jest prostokątne, zamknięte trójbocznie. Od południa przylega do niego zakrystia o rzucie zbliżonym do prostokąta, dostępna zarówno z prezbiterium, jak i z zewnątrz kościoła. Szersza od prezbiterium prostokątna nawa, oddzielona od niego prostokątnym otworem tęczy ze sfazowaną belką tęczową na wspornikach, podzielona została na trzy części poprzez wprowadzenie filarowych arkad wzmacniających zaskrzynienia. Chór w nawie wsparty jest na dwóch sfazowanych słupach i ozdobiony wyrzynanym w desce ornamentem. Do nawy od południa przylega kruchta, a od północy kaplica Aniołów Stróżów, wzniesiona na rzucie zbliżonym do prostokąta, o wejściu w formie zamkniętej łukiem arkady. Od zachodu przystawiona została czworoboczna wieża z kruchtą w przyziemiu. Wnętrze kościoła nakrywają stropy płaskie (w nawie z oszalowanymi zaskrzynieniami), a doświetlają pary okien umieszczone w południowych ścianach nawy i prezbiterium oraz w ścianie północnej kaplicy. Portal z prezbiterium do zakrystii ma wykrój prostokątny, ujęty jest sfazowanym i dekorowanym geometrycznym ornamentem obramieniem.

Rodzaj: kościół

Materiał budowy:  drewniane

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_12_BK.191626, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_12_BK.358616