Kapliczka, Biała
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Wybudowana w XVIII wieku kapliczka w Białej jest obiektem wzbogacającym lokalny krajobraz.

Historia

Data wzniesienia kapliczki oraz jej pierwotne umiejscowienie nie jest znane. Obecna lokalizacja wydaje się przypadkowa ze względu na kontrastujące z nią otoczenie (wysypisko śmieci) i oddalenie od dróg. Pierwotnie w niszy znajdowała się przypuszczalnie rzeźba o większych rozmiarach.

Opis

Kapliczka usytuowana w północnej części miasta, na łące w pobliżu cieków wodnych. Prowadzi do niej ulica Łąkowa. Kapliczka zwrócona jest frontem w stronę południowo wschodnią. Wzniesiona na planie prostokąta z półkolistym zamknięciem. Budowla murowana, otynkowana, nakryta dachówką. Na wyraźnie wyodrębnionym cokole umieszczono gładkie pilastry, flankujące dużą niszę, sklepioną kolebkowo. Zachowane resztki tympanonu podtrzymywanego przez architraw (gzyms koronujący), nawiązujący do stylu doryckiego. Wewnętrzne pole frontonu gładkie. Obiekt w złym stanie technicznym. W dolnej części niszy znajdował się otwór na przestrzał, który został uzupełniony cegłą maszynową. Na ceglanym postumencie umieszczono rzeźbę przedstawiającą św. Jana Nepomucena.

Zabytek dostępny. Dojście od ul. Łąkowej.

Oprac. Magdalena Urbaniak - Leśniak, OT NID w Opolu, 23-08-2017 r.

Bibliografia

  • http://biala.gmina.pl/95/1576/kapliczki-przydrozne.html
  • http://nepomuki.pl/nepomuk/gw-opole.htm

Informacje ogólne

  • Rodzaj: architektura sakralna
  • Chronologia: XVIII w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Biała
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. prudnicki, gmina Biała - miasto
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy