Narodowy Instytut Dziedzictwa en
Narodowy Instytut Dziedzictwa

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Kim jesteśmy?

Nowoczesna instytucja kultury, która prowadzi ogólnopolską bazę rejestru zabytków, upowszechnia standardy, wydaje ekspertyzy i opinie dotyczące działań podejmowanych przy zabytkach oraz kształtuje świadomość społeczną w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego.

Europejskie dni dziedzictwa

Europejskie dni dziedzictwa

Zbliża się jubileuszowa, 25. Edycja Europejskich Dni Dziedzictwa, których Narodowy Instytut Dziedzictwa jest ogólnopolskim koordynatorem. 9-10 i 16-17 września 2017 r. odbędzie się to największe w Europie wydarzenie promujące dziedzictwo kulturowe. Tegoroczny temat przewodni to: „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”.

41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa

41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, odpowiedzialne jest za organizację i koordynację 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa.

Zabytkomania

Zabytkomania

5 czerwca ruszyła trzecia edycja organizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej ogólnopolskiego konkursu filmowego ZABYTKOMANIA, którego celem jest m.in. upowszechnianie wiedzy o zabytkach oraz nawiązanie więzi społecznej z lokalnym dziedzictwem. Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe lub pieniężne.

Film „Piękne, polskie, drewniane”

Film „Piękne, polskie, drewniane”

Film przygotowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To materiał szkoleniowy m. in. dla samorządów, w którym eksperci pokazują jak dbać o obiekty świeckiej architektury drewnianej i ocalać ich potencjał turystyczny i użytkowy.

Krajobraz Mojego Miasta

Krajobraz Mojego Miasta

Narodowy Instytut Dziedzictwa, we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomił stronę internetową www.krajobrazmojegomiasta.pl. Witryna stanowi dopełnienie kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta”, której celem jest zwrócenie uwagi na problem chaosu reklamowego i właściwego planowania przestrzeni miejskiej.

Konkurs GKZ Zabytek Zadbany edycja 2017

Konkurs GKZ Zabytek Zadbany edycja 2017

Znamy już obiekty nominowane do tegorocznej edycji konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany. W tym roku do konkursu przystąpiły 94 obiekty z 15 województw w Polsce, z których jury wyłoniło 17 obiektów. Laureatów poznamy na uroczystej gali Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, która odbędzie się 19 kwietnia 2017 r. w Bydgoszczy.

Szlakiem miejsc niezwykłych – nowe odcinki w TVP Kultura

Szlakiem miejsc niezwykłych – nowe odcinki w TVP Kultura

Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z TVP Kultura przygotował nowe odcinki filmów o dziedzictwie w cyklu „Szlakiem miejsc niezwykłych - Pomniki Historii”. Do obejrzenia w każdą sobotę od czerwca 2016 r. do stycznia 2017 r.

Szkolenia z zarządzania dziedzictwem lokalnym

Szkolenia z zarządzania dziedzictwem lokalnym

Narodowy Instytut Dziedzictwa prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenia z zarządzania dziedzictwem lokalnym, dedykowane jednostkom samorządu terytorialnego oraz lokalnym organizacjom pozarządowym, muzeom, liderom i przedsiębiorcom. Wszystkim tym, których kompetencje i działania związane są z dziedzictwem lokalnym.

Park Mużakowski

Park Mużakowski

Park Mużakowski, wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz Pomników Historii to połączenie przyrody i sztuki ogrodniczej oraz precyzyjnie przemyślana kompozycja, łącząca elementy naturalne i kulturowe.