Narodowy Instytut Dziedzictwa en
Narodowy Instytut Dziedzictwa

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Kim jesteśmy?

Nowoczesna instytucja kultury, która prowadzi ogólnopolską bazę rejestru zabytków, upowszechnia standardy, wydaje ekspertyzy i opinie dotyczące działań podejmowanych przy zabytkach oraz kształtuje świadomość społeczną w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego.

Film „Krajobraz mojego miasta”

Film „Krajobraz mojego miasta”

Chcąc zwrócić uwagę na kwestię chaosu reklamowego szpecącego krajobraz polskich miast, małej architektury czy zieleni miejskiej Narodowy Instytut Dziedzictwa na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotował specjalny film, będący jednocześnie instruktażem dla władz i instytucji samorządowych.

Film „Piękne, polskie, drewniane”

Film „Piękne, polskie, drewniane”

Film przygotowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To materiał szkoleniowy m. in. dla samorządów, w którym eksperci pokazują jak dbać o obiekty świeckiej architektury drewnianej i ocalać ich potencjał turystyczny i użytkowy.

Szkolenia z zarządzania dziedzictwem lokalnym

Szkolenia z zarządzania dziedzictwem lokalnym

Narodowy Instytut Dziedzictwa prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenia z zarządzania dziedzictwem lokalnym, dedykowane jednostkom samorządu terytorialnego oraz lokalnym organizacjom pozarządowym, muzeom, liderom i przedsiębiorcom. Wszystkim tym, których kompetencje i działania związane są z dziedzictwem lokalnym.

Europejskie dni dziedzictwa

Europejskie dni dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa jest to międzynarodowy projekt społeczno-edukacyjny, którego celem jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego. Co roku we wrześniu w całej Polsce udostępniane są bezpłatnie dla zwiedzających liczne zabytki i miejsca kultury.

Szlakiem miejsc niezwykłych – nowe odcinki w TVP Kultura

Szlakiem miejsc niezwykłych – nowe odcinki w TVP Kultura

Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z TVP Kultura przygotował nowe odcinki filmów o dziedzictwie w cyklu „Szlakiem miejsc niezwykłych - Pomniki Historii”. Do obejrzenia w każdą sobotę od czerwca 2016 r. do stycznia 2017 r.

Wolontariat dla dziedzictwa

Wolontariat dla dziedzictwa

Głównym celem programu "Wolontariat dla dziedzictwa" jest popularyzacja społecznego zaangażowania w system opieki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządami, służbami konserwatorskimi i wolontariuszami.

Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Niematerialne dziedzictwo kulturowe to przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje, zwyczaje, obyczaje, wiedza, umiejętności. Buduje więzi społeczne i poczucie tożsamości. NID prowadzi działalność chroniącą i wzmacniającą przejawy dziedzictwa niematerialnego w naszym kraju.

Park Mużakowski

Park Mużakowski

Park Mużakowski, wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz Pomników Historii to połączenie przyrody i sztuki ogrodniczej oraz precyzyjnie przemyślana kompozycja, łącząca elementy naturalne i kulturowe.