Narodowy Instytut Dziedzictwa en
Narodowy Instytut Dziedzictwa

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Kim jesteśmy?

Nowoczesna instytucja kultury, która prowadzi ogólnopolską bazę rejestru zabytków, upowszechnia standardy, wydaje ekspertyzy i opinie dotyczące działań podejmowanych przy zabytkach oraz kształtuje świadomość społeczną w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego.

Zabytkomania

Zabytkomania

5 czerwca ruszyła trzecia edycja organizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej ogólnopolskiego konkursu filmowego ZABYTKOMANIA, którego celem jest m.in. upowszechnianie wiedzy o zabytkach oraz nawiązanie więzi społecznej z lokalnym dziedzictwem. Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe lub pieniężne.

Europejskie dni dziedzictwa

Europejskie dni dziedzictwa

Zbliża się jubileuszowa, 25. Edycja Europejskich Dni Dziedzictwa, których Narodowy Instytut Dziedzictwa jest ogólnopolskim koordynatorem. 9-10 i 16-17 września 2017 r. odbędzie się to największe w Europie wydarzenie promujące dziedzictwo kulturowe. Tegoroczny temat przewodni to: „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”.

41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa

41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, odpowiedzialne jest za organizację i koordynację 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa.

Film „Piękne, polskie, drewniane”

Film „Piękne, polskie, drewniane”

Film przygotowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To materiał szkoleniowy m. in. dla samorządów, w którym eksperci pokazują jak dbać o obiekty świeckiej architektury drewnianej i ocalać ich potencjał turystyczny i użytkowy.

Krajobraz Mojego Miasta

Krajobraz Mojego Miasta

Narodowy Instytut Dziedzictwa, we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomił stronę internetową www.krajobrazmojegomiasta.pl. Witryna stanowi dopełnienie kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta”, której celem jest zwrócenie uwagi na problem chaosu reklamowego i właściwego planowania przestrzeni miejskiej.

Konkurs GKZ Zabytek Zadbany edycja 2017

Konkurs GKZ Zabytek Zadbany edycja 2017

Znamy już obiekty nominowane do tegorocznej edycji konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany. W tym roku do konkursu przystąpiły 94 obiekty z 15 województw w Polsce, z których jury wyłoniło 17 obiektów. Laureatów poznamy na uroczystej gali Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, która odbędzie się 19 kwietnia 2017 r. w Bydgoszczy.

Szlakiem miejsc niezwykłych – nowe odcinki w TVP Kultura

Szlakiem miejsc niezwykłych – nowe odcinki w TVP Kultura

Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z TVP Kultura przygotował nowe odcinki filmów o dziedzictwie w cyklu „Szlakiem miejsc niezwykłych - Pomniki Historii”. Do obejrzenia w każdą sobotę od czerwca 2016 r. do stycznia 2017 r.

Szkolenia z zarządzania dziedzictwem lokalnym

Szkolenia z zarządzania dziedzictwem lokalnym

Narodowy Instytut Dziedzictwa prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenia z zarządzania dziedzictwem lokalnym, dedykowane jednostkom samorządu terytorialnego oraz lokalnym organizacjom pozarządowym, muzeom, liderom i przedsiębiorcom. Wszystkim tym, których kompetencje i działania związane są z dziedzictwem lokalnym.

Park Mużakowski

Park Mużakowski

Park Mużakowski, wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz Pomników Historii to połączenie przyrody i sztuki ogrodniczej oraz precyzyjnie przemyślana kompozycja, łącząca elementy naturalne i kulturowe.