Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Projekty - Zabytek.pl

https://nid.pl
projekt
Portal jest administrowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa

Kliknij tu aby przejść na stronę główną NID.

https://ochronazabytkow.nid.pl
projekt
Ochrona Zabytków

Ochrona Zabytków to specjalistyczne czasopismo poświęcone tematyce ochrony dziedzictwa kulturowego, konserwacji i badaniu obiektów zabytkowych. Zakres tematyczny publikowanych artykułów obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne z dziedzin: konserwacja i restauracja zabytków, historia sztuki, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, archeologia, etnologia, prawo w ochronie zabytków, zarządzanie dziedzictwem.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20190000808/O/M20190808.pdf
projekt
Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022

13 września 2019 r. weszły w życie postanowienia Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022. W dokumencie określone zostały cele i kierunki działań oraz zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, warunki i sposób finansowania planowanych działań oraz harmonogram ich realizacji.

http://niematerialne.nid.pl
projekt
Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego ma charakter informacyjny i stanowi realizację wymogu wynikającego z ratyfikacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ratyfikując konwencję, Polska zobowiązała się do dokumentowania żywego niematerialnego dziedzictwa naszego kraju.

http://samorzad.nid.pl/
projekt
Samorzad.nid.pl

Narodowy Instytut Dziedzictwa prowadzi portal samorzad.nid.pl. Głównym celem portalu jest dostarczenie przedstawicielom władz samorządowych wiedzy na temat dziedzictwa, sposobów jego ochrony oraz możliwości wykorzystania dla dobra mieszkańców i samej gminy, a także właściwego zarządzania przestrzenią publiczną.

http://krajobrazmojegomiasta.pl/
projekt
Krajobraz Mojego Miasta

Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi stronę krajobrazmojegomiasta.pl. Witryna stanowi dopełnienie kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta”, której celem jest zwrócenie uwagi na problem chaosu reklamowego i właściwego planowania przestrzeni miejskiej.

http://www.park-muzakowski.pl/
projekt
Park Mużakowski

Park Mużakowski, wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz Pomników Historii to połączenie przyrody i sztuki ogrodniczej oraz precyzyjnie przemyślana kompozycja, łącząca elementy naturalne i kulturowe.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9WzZUVLsKgO-MmuixQJWJgWJg6y6dHPf
projekt
Pomniki Historii w TVP Kultura

Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z TVP Kultura realizuje filmy o dziedzictwie w cyklu „Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki Historii”. Wszystkie odcinki można obejrzeć na kanale NID w serwisie www.youtube.com