Działania Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
Narodowy Instytut Dziedzictwa

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Kim jesteśmy?

Nowoczesna instytucja kultury, która prowadzi ogólnopolską bazę rejestru zabytków, upowszechnia standardy, wydaje ekspertyzy i opinie dotyczące działań podejmowanych przy zabytkach oraz kształtuje świadomość społeczną w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego.

#Zabytkowe Wspomnienia

#Zabytkowe Wspomnienia

Zachęcamy miłośników zabytków do dzielenia się swoimi wspomnieniami z zabytkami w tle lub na pierwszym planie, które zwiedzili na wycieczkach, urlopie lub w czasie wolnym. Akcja #ZabytkoweWspomnienia przemierzy wszystkie województwa , będziemy zbierać fotografie z zabytkami z poszczególnych regionów.

Zabytek Zadbany 2020 – lista obiektów biorących udział w konkursie

Zabytek Zadbany 2020 – lista obiektów biorących udział w konkursie

Przedstawiamy listę obiektów, które przeszły procedurę formalną konkursu Zabytek Zadbany. W tym roku pierwszy etap formalny przeszły 63 obiekty z 16 województw. W dalszej części konkursu nastąpi ocena merytoryczna zgłoszonych do konkursu prac konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych.

Moja Droga - Europejskie Dni Dziedzictwa 2020

Moja Droga - Europejskie Dni Dziedzictwa 2020

W tym roku temat Europejskich Dni Dziedzictwa brzmi „Moja droga”. W dniach 12-13 oraz 19-20 września 2020 roku skupimy uwagę uczestników EDD na „drodze” przez historię, jaką musiał przebyć nasz naród by odzyskać niepodległość, a której przejście ukształtowało naszą narodową tożsamość.

Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego ma charakter informacyjny i stanowi realizację wymogu wynikającego z ratyfikacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ratyfikując konwencję, Polska zobowiązała się do dokumentowania żywego niematerialnego dziedzictwa naszego kraju.

Samorzad.nid.pl

Samorzad.nid.pl

Narodowy Instytut Dziedzictwa prowadzi portal samorzad.nid.pl. Głównym celem portalu jest dostarczenie przedstawicielom władz samorządowych wiedzy na temat dziedzictwa, sposobów jego ochrony oraz możliwości wykorzystania dla dobra mieszkańców i samej gminy, a także właściwego zarządzania przestrzenią publiczną.

Krajobraz Mojego Miasta

Krajobraz Mojego Miasta

Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi stronę krajobrazmojegomiasta.pl. Witryna stanowi dopełnienie kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta”, której celem jest zwrócenie uwagi na problem chaosu reklamowego i właściwego planowania przestrzeni miejskiej.

Park Mużakowski

Park Mużakowski

Park Mużakowski, wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz Pomników Historii to połączenie przyrody i sztuki ogrodniczej oraz precyzyjnie przemyślana kompozycja, łącząca elementy naturalne i kulturowe.

Film „Piękne, polskie, drewniane”

Film „Piękne, polskie, drewniane”

Film przygotowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To materiał szkoleniowy m. in. dla samorządów, w którym eksperci pokazują jak dbać o obiekty świeckiej architektury drewnianej i ocalać ich potencjał turystyczny i użytkowy.

Pomniki Historii w TVP Kultura

Pomniki Historii w TVP Kultura

Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z TVP Kultura realizuje filmy o dziedzictwie w cyklu „Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki Historii”. Wszystkie odcinki można obejrzeć na kanale NID w serwisie www.youtube.com