Kapliczka – dzwonnica, Zwiastowice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kapliczka – dzwonnica

Zwiastowice

photo

Kaplica pw. Najświętszej Marii Panny wybudowana w II połowie XIX wieku, nawiązuje swoim stylem do późnego klasycyzmu. Stanowi cenny element krajobrazu kulturowego.

Historia

Wiejska kapliczka - dzwonnica zbudowana w 1853 roku.

Opis

Kapliczka usytuowana w centrum miejscowości, od strony południowej graniczy z zabudowaniami mieszkalnymi posesji nr 25. Wolnostojąca zwrócona frontem w stronę północną. Murowana, otynkowana, dwukondygnacyjna. Dolna kondygnacja wzniesiona na planie prostokąta z trójbocznie zamkniętą od strony południowej absydą oraz przedsionkiem z dwoma przyległymi pomieszczeniami po bokach. Nakryta dachem dwuspadowym, nad absydą dach trójpołaciowy. Pokrycie dachu z dachówki ceramicznej. Na elewacji bocznej wschodniej, w pierwszej kondygnacji są dwa przeszklone witrażami okna, zamknięte w łuk i dwie płyciny zamknięte w łuk o takich samych wymiarach jak okna. Elewacja boczna zachodnia stanowi lustrzane odbicie wschodniej. Absyda przeszklona dwoma oknami wypełnionymi witrażami. Wieża wtopiona w korpus. Elewacja frontowa jednoosiowa, część środkowa wysunięta nieznacznie przed lico murów. Pośrodku wejście zamknięte łukiem spłaszczonym. Narożniki fasady ujęte pilastrami. W wejściu drzwi dwuskrzydłowe, drewniane zamknięte w łuk z przeszklonym nadświetlem. Po bokach nisze z figurami świętych Piotra i Pawła. Powyżej otworu drzwiowego niewielka płaskorzeźba z krzyżem. Pierwszą kondygnację wieży od drugiej oddziela gzyms. Ściana frontowa wieży artykułowana podziałami ramowymi. Na najwyższej kondygnacji umieszczono otwory okienne, zamykane od wewnątrz drewnianymi, dwuskrzydłowymi okiennicami. Wieża zwieńczona hełmem ośmiokątnym z blachy zakończonym w szpic, w której znajduje się sygnaturka. Wnętrze sklepione żaglaste w absydzie hemisferycznie. W przedsionku sklepienie kolebkowe.W absydzie ołtarzyk o tradycjach ludowo - barokowy z około połowy XIX wieku, w nim obraz ludowy z przedstawieniem Nawiedzenia. Do innych elementów wyposażenia należą: krucyfiks procesyjny z malowanym na blasze obrazkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, krucyfiks ludowy, cztery lichtarze cynowe.

Zabytek dostępny.

Oprac. Magdalena Urbaniak - Leśniak, OT NID w Opolu, 23-08-2017 r.

Bibliografia

  • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VII: Województwo opolskie, z. 12: Powiat prudnicki, pod red. T. Chrzanowski, M. Kornecki, Warszawa 1961, s. 77.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: 1853 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Zwiastowice 25
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. prudnicki, gmina Głogówek - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy