Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

ruiny zamku - Zabytek.pl

Adres
Złotoria

Lokalizacja
woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński, gm. Lubicz-gmina wiejska

Przykład budownictwa obronnego z XIV w. fundacji Kazimierza Wielkiego.

Historia

Na miejscu drewnianego grodu książąt mazowieckich, z polecenia króla Kazimierza Wielkiego wybudowano w 1343 r. murowany zamek. Był to zamek pograniczny, leżący u ujścia Drwęcy do Wisły, na granicy należącej do Królestwa Polskiego Ziemi Dobrzyńskiej i Państwa Zakonnego, zaledwie 6,5 km od Torunia. Po śmierci króla Złotoria przypadła w spadku księciu Kaźkowi Słupskiemu, lecz zajął ją dwukrotnie (w 1373 i 1375 r.) r. książę gniewkowski Leszek Biały. Wojska króla Ludwika Węgierskiego obległy zamek złotoryjski w 1376 r. Podczas walk zginął Kaźko Słupski którego dawniej Kazimierz Wielki widział jako przyszłego spadkobiercę korony polskiej. Ludwik Węgierski przekazał w lenno zdobyty zamek wraz z Ziemią Dobrzyńską Władysławowi Opolczykowi. Ten jednak w 1391 r. oddał Złotorię Krzyżakom jako zastaw za pożyczkę, co ze względu na strategiczne położenie zamku wywołało oburzenie króla Władysława Jagiełły. Król wykupił zamek w 1404 r. na skutek ugody raciążskiej. W 1409 r. Złotoria została oblężona przez wojska krzyżackie pod wodzą wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena. Po ośmiodniowym oporze, 2 września, zamek został zdobyty a broniąca go załoga polska została wymordowana. Wielki mistrz nakazał zburzenie warowni, aby więcej nie zagrażała ziemiom krzyżackim. Trzy lata później - w 1411 r. Złotoria została wybrana na miejsce przekazania dokumentów I pokoju toruńskiego. Na jego mocy Krzyżacy mieli m.in. zwrócić Ziemię Dobrzyńską i wypłacić kontrybucję za zniszczony zamek złotoryjski (czego nie dotrzymali). Po upadku Państwa Zakonnego i II pokoju toruńskim Złotoria utraciła znaczenie strategiczne. Ruiny zamku były rozbierane aż do XIX w.

Opis

Zamek w Złotorii jest ulokowany na prawym brzegu Wisły, przy ujściu do niej rzeki Drwęcy. Zbudowany został na planie wydłużonego prostokąta i składał się z wybudowanej nad bramą wieży, części mieszkalnej, otoczonego murami dziedzińca, oraz przedzamcza. Od wschodu dojścia do zamku broniła fosa. Do dziś zachowała się część wieży oraz relikty murów obwodowych i przedzamcza.

Obiekt dostępny dla zwiedzających.

Oprac. Adam Paczuski, OT NID w Toruniu, 16.04.2018 r.

Rodzaj: zamek

Materiał budowy:  ceglane, kamienne

Forma ochrony: Rejestr zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_04_BK.125892