ruiny zamku, Złotoria
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Przykład budownictwa obronnego z XIV w. fundacji Kazimierza Wielkiego.

Historia

Na miejscu drewnianego grodu książąt mazowieckich, z polecenia króla Kazimierza Wielkiego wybudowano w 1343 r. murowany zamek. Był to zamek pograniczny, leżący u ujścia Drwęcy do Wisły, na granicy należącej do Królestwa Polskiego Ziemi Dobrzyńskiej i Państwa Zakonnego, zaledwie 6,5 km od Torunia. Po śmierci króla Złotoria przypadła w spadku księciu Kaźkowi Słupskiemu, lecz zajął ją dwukrotnie (w 1373 i 1375 r.) r. książę gniewkowski Leszek Biały. Wojska króla Ludwika Węgierskiego obległy zamek złotoryjski w 1376 r. Podczas walk zginął Kaźko Słupski którego dawniej Kazimierz Wielki widział jako przyszłego spadkobiercę korony polskiej. Ludwik Węgierski przekazał w lenno zdobyty zamek wraz z Ziemią Dobrzyńską Władysławowi Opolczykowi. Ten jednak w 1391 r. oddał Złotorię Krzyżakom jako zastaw za pożyczkę, co ze względu na strategiczne położenie zamku wywołało oburzenie króla Władysława Jagiełły. Król wykupił zamek w 1404 r. na skutek ugody raciążskiej. W 1409 r. Złotoria została oblężona przez wojska krzyżackie pod wodzą wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena. Po ośmiodniowym oporze, 2 września, zamek został zdobyty a broniąca go załoga polska została wymordowana. Wielki mistrz nakazał zburzenie warowni, aby więcej nie zagrażała ziemiom krzyżackim. Trzy lata później - w 1411 r. Złotoria została wybrana na miejsce przekazania dokumentów I pokoju toruńskiego. Na jego mocy Krzyżacy mieli m.in. zwrócić Ziemię Dobrzyńską i wypłacić kontrybucję za zniszczony zamek złotoryjski (czego nie dotrzymali). Po upadku Państwa Zakonnego i II pokoju toruńskim Złotoria utraciła znaczenie strategiczne. Ruiny zamku były rozbierane aż do XIX w.

Opis

Zamek w Złotorii jest ulokowany na prawym brzegu Wisły, przy ujściu do niej rzeki Drwęcy. Zbudowany został na planie wydłużonego prostokąta i składał się z wybudowanej nad bramą wieży, części mieszkalnej, otoczonego murami dziedzińca, oraz przedzamcza. Od wschodu dojścia do zamku broniła fosa. Do dziś zachowała się część wieży oraz relikty murów obwodowych i przedzamcza.

Obiekt dostępny dla zwiedzających.

Oprac. Adam Paczuski, OT NID w Toruniu, 16.04.2018 r.

Bibliografia

  • Kajzer L., Horonziak A.: Budownictwo obronne ziemi dobrzyńskiej, Włocławek 1995
  • Kajzer L., Kołodziejski S., Salm J.: Leksykon zamków w Polsce, Warszawa 2002
  • Olszacki T.: O trzech zamkach ziemi dobrzyńskiej w piętnaście lat później [w:] Rocznik Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, T.II, Rypin 2011
  • www.bobrownikinadwisla.pl (opr. Buller W.)

Informacje ogólne

  • Rodzaj: zamek
  • Chronologia: XIV w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Złotoria
  • Lokalizacja: woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński, gmina Lubicz
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy