Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

cmentarz wojenny z I wojny światowej - Zabytek.pl

Adres
Zaporze

Lokalizacja
woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Radecznica-gmina wiejska

Cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej  żołnierzy armii rosyjskiej, austriackiej i prawdopodobnie niemieckiej poległych w  1915 roku.

Uwagę zwraca figura Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej ustawiona na cmentarzu w 1921 r. z fundacji mieszkańców wsi.

Usytuowanie i opis

Cmentarz znajduje się około 1 km na północny zachód od zespołu klasztornego w Radecznicy, przy drodze gruntowej z Radecznicy w kierunku Podlesia Małego, poza zwartą zabudową wsi, obok stacji uzdatniania wody. Zajmuje teren w kształcie trapezu o powierzchni 0,36 ha.   Na cmentarzu znajdują się mogiły ziemne:  w północnej części dwie mogiły indywidualne i 9 zbiorowych żołnierzy armii rosyjskiej, w części południowej 12 mogił zbiorowych żołnierzy armii austriackiej. W sumie pochowanych jest 1672 żołnierzy armii rosyjskiej oraz 2090 żołnierzy armii austriackiej. W 1915 roku na terenie Zaporza walczyła również armia niemiecka i być może wśród poległych 2090 żołnierzy niemieckojęzycznych są również żołnierze niemieccy. Na kilku mogiłach ustawione są współczesne krzyże. Przy wejściu na cmentarz została ustawiona kamienna figura Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, na wysokim, sięgającym 4 m postumencie. Jak wskazuje inskrypcja, figurę ufundowali w 1921 roku mieszkańcy Zaporza: Jan, Teofil i Antoni Olejarscy. Cmentarz otacza wał ziemny z wejściem od strony drogi. Cały teren cmentarza porasta trawa, a na obrzeżach znajduje się kilka drzew. Obecnie cmentarz jest nieoznakowany, podstawowe dane na jego temat umieszczono na tablicy informacyjnej przy szkole na granicy Radecznicy i Zaporza.

Historia

Cmentarz został założony w czasie I wojny światowej podczas walk wojsk rosyjskich, austriackich i niemieckich w czerwcu i lipcu 1915 roku. Na cmentarzu w 2 mogiłach indywidualnych i 21 zbiorowych pochowano żołnierzy armii rosyjskiej, austriackiej i niemieckiej. Cały teren nekropolii otoczono wałem ziemnym. W 1921 roku na terenie cmentarza ustawiono figurę NMP Niepokalanie Poczętej.

Obiekt dostępny, oznakowany.

oprac. Ewa Prusicka , OT NID w Lublinie, 05-12-2019 r.

Rodzaj: cmentarz

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_06_CM.795, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_06_CM.9795