Molenna staroobrzędowców pw. Świętej Trójcy, Wodziłki
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Molenna staroobrzędowców pw. Świętej Trójcy

Wodziłki

photo

Jedna z nielicznych, funkcjonujących świątyń staroobrzędowców na terenie woj. podlaskiego, o wartościach historycznych, architekturą nawiązująca do istniejących tego typu obiektów w kraju.

Historia

Wieś Wodziłki założona została w 1788 r. przez Antoniego Eysmonta. Prawdopodobnie od początku osiedlili się tu staroobrzędowcy, którzy pojawili się na Suwalszczyźnie w 2. poł. XVIII wieku. W 1803 r. powołano dwie gminy - w Głębokim Rowie i Pogorzelcu. Wodziłki należały do gminy w Głębokim Rowie. W 1921 r. powołano samodzielną parafię. Świątynię pobudowano około 1885 r., w 1928 r. dobudowano dzwonnicę. Molenna była remontowana gruntownie w 1936 i 1997 roku.

Opis

Molenna usytuowana jest w centrum wsi, przy drodze, na prostokątnym placu. Orientowana.  Zbudowana na planie prostokąta, z wieżą od zach. na planie pięciokąta. Drewniana, konstrukcji wieńcowej, wieża słupowo-ramowej, na kamiennym fundamencie, oszalowana. We wnętrzu części wsch. wydzielony balustradą kliros nakryty stropem podwyższonym z fazami po bokach, część dla wiernych nakryta stropem płaskim z fasetą. Wnętrze jednoprzestrzenne, szalowane. Od frontu wieża-dzwonnica, trójkondygnacyjna, na kondygnacji I i II pięcioboczna, na III ośmioboczna. Nakryta stożkowatym hełmem z cebulastą kopułką. Podstawę hełmu zdobi dwanaście małych, trójkątnych szczytów nakrytych daszkami dwuspadowymi.

Zabytek dostępny z zewnątrz, po umówieniu również wewnątrz.

oprac. Iwona Górska, OT NID w Białymstoku, 20.10.2014 r.

Bibliografia

  • Kotyńska-Stetkiewicz J., Ryżewski G., Katalog zabytkowego budownictwa drewnianego. Architektura sakralna. Pow. augustowski, sejneński, suwalski. t.1, Białystok 2005, s. 50-51.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: architektura sakralna
  • Chronologia: 1885 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Wodziłki 7
  • Lokalizacja: woj. podlaskie, pow. suwalski, gmina Jeleniewo
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy