Funkcja czasowo wyłączona. Zapraszamy wkrótce.

cmentarz żydowski, Wąchock
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Typowy przykład zachowanego cmentarza żydowskiego, wyróżniający się na tle podobnych obiektów unikalnymi na tym terenie wyobrażeniami świątyni jerozolimskiej na macewach.

Historia

Żydzi osiedlali się w Wąchocku od lat 80. XVIII w. W 1860 r. podjęto, nieskuteczne, próby zorganizowania gminy żydowskiej. Stał tu wtedy nielegalny dom modlitwy. Kolejną próbę podjęto w 1908 r. Z 1911 r. pochodzi pierwsza wzmianka o cmentarzu, kiedy to formalnie rozpoczęła działalność gmina żydowska., wyłączona z iłżeckiego okręgu bóżniczego. W latach 1926-29 gmina została włączona do gminy Wierzbnik, dzisiejszej części Starachowic. Cmentarz został zdewastowany w czasie II wojny światowej i po niej. W 1964 r. został zamknięty.

Opis

Kirkut leży we wschodniej części miejscowości. Zachowało się na nim w różnym stanie ok. 40 nagrobków z okresu międzywojennego. Nagrobki mają formę prostokątnych płyt zwieńczonych łukiem, jeden jest w formie pnia drzewa. Stele ozdobione są elementami architektonicznymi oraz płaskorzeźbionymi przedstawieniami symbolicznymi, o bogatej ornamentyce: roślinnej, zwierzęcej oraz przedstawiającej przedmioty używane do praktyk religijnych, a także unikalnym na tym terenie wyobrażeniem świątyni jerozolimskiej. Na rewersie niektórych płyt zachowały się ślady malowanych inskrypcji.

Zabytek dostępny.

Oprac. Nina Glińska, NID OT Kielce, 23-03-2018 r.

Bibliografia

  • Penkalla A., Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim, Radom 1992, s. 18, 96-98

Informacje ogólne

  • Rodzaj: cmentarz żydowski
  • Chronologia: 1911 - 1964
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Wąchock
  • Lokalizacja: woj. świętokrzyskie, pow. starachowicki, gmina Wąchock - miasto
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy