Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Kościół fil. pw. św. Jakuba Apostoła - Zabytek.pl

Adres
Ujów

Lokalizacja
woj. dolnośląskie, pow. wrocławski, gm. Mietków-gmina wiejska

Kościół z cmentarzem przykościelnym otoczonym kamiennym murem stanowi przykład niewielkiej wiejskiej gotyckiej świątyni, przekształconej w wieku XIX.

We wnętrzu zachowane są fragmenty gotyckiej polichromii.

Historia

Najstarszą częścią kościoła w Ujowie jest prezbiterium, które wzniesione zostało w końcu XIII w. Nawa jest późniejsza i zbudowana została w 2. poł. XIV wieku. Obecny wygląd kościół uzyskał w czasie przebudowy, przeprowadzonej w 1882 roku. W tym czasie kościół otrzymał nowy dach z wysoką wieżyczką sygnaturki. Przeprowadzono także remont elewacji. Remontowany był także w roku 1965 oraz 1975.

Opis

Kościół usytuowany jest w zachodniej części miejscowości.Orientowany. Otoczony cmentarzem przykościelnym o nieregularnym kształcie, ogrodzonym niewysokim, kamienno-ceglanym tynkowanym murem. W południowej części ogrodzenia widoczny jest wmurowany krzyż pokutny.Kościół jest budowlą jednonawową z węższym 1-przęsłowym prezbiterium, zamkniętym prosto. Do prezbiterium od północy dostawiona została zakrystia, do nawy, od zachodu i południa, prostokątne kruchty. Fasada – elewacja zachodnia – zwieńczona trójkątnym szczytem ujęta została wąskimi lizenami zakończonymi okapem. Nie posiada otworów okiennych. Otwory okienne w bocznych ścianach nawy i prezbiterium są silnie rozglifione zamknięte łukiem pełnym. We wschodniej ścianie prezbiterium znajduje się wysoki ostrołuczny otwór okienny. Otwory drzwiowe w kruchtach zamknięte są łukiem ostrym. Nawa i prezbiterium przykryte zostały dachami dwuspadowymi, dach nad prezbiterium jest nieco niższy. Nad zachodnią częścią nawy, wznosi się wysoka ośmioboczna sygnaturka, o drewnianej konstrukcji z wysokim ostrosłupowym hełmem, zwieńczonym krzyżem na kuli z chorągiewka, na której widniej data „1882”. Wnętrze prezbiterium przykryte zostało sklepieniem krzyżowo-żebrowym.Wsporniki żeber ozdobione są dekoracją floralną oraz motywem maski. Nawa przykryta została stropem belkowym z podsufitką. We wnętrzu, na północnej i wschodniej nawy zachowane są fragmenty gotyckiej polichromii, datowanej na przełom XV i XVI w., ze scenami Pasji. Zachowane są również renesansowe całopostaciowe pyty nagrobne.

Obiekt dostępny, otwarty w czasie nabożeństw.

Maria Czyszczoń, 20.09.2017 r.

Rodzaj: kościół

Materiał budowy:  ceglane

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_02_BK.89857, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_02_BK.124879