Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

cmentarz wojenny z I wojny światowej - Zabytek.pl

cmentarz wojenny z I wojny światowej


cmentarz 1914 - 1915 Ucisków

Adres
Ucisków

Lokalizacja
woj. świętokrzyskie, pow. buski, gm. Nowy Korczyn - obszar wiejski

Największy w regionie cmentarz z czasów I wojny światowej, pochowanych tu zostało blisko 2000 poległych żołnierzy.

Historia

Cmentarz został założony przy udziale miejscowej ludności jeszcze w trakcie działań wojennych. Ekshumowano wówczas i przeniesiono żołnierzy pochowanych w okolicy, poległych na przełomie 1914 i 1915 roku. Ustawiono drewniane krzyże. W latach 30-stych tern obsadzono krzakami i drzewami. Po II wojnie światowej pochowano tu żołnierzy Armii Radzieckiej, ekshumowanych i przeniesionych stąd w latach 50-tych. Zaniedbana po ostatniej wojnie nekropolia została odnowiona 20 lat temu. W renowacji miał udział Austriacki Czarny Krzyż, organizacja zajmująca się opieką nad cmentarzami z okresu I wojny światowej. W 2012 roku ustawiono tablicę informacyjną przed cmentarzem.

Opis

Cmentarz znajduje się po lewej stronie drogi z Nowego Korczyna do Buska, po zachodniej stronie wsi. Obecnie widoczny z daleka w postaci kępy drzew między polami i laskiem sosnowym wsi. Od południa i zachodu otoczony jest lasem sosnowym. Posiada kształt prostokątny o zaokrąglonym tylnym boku o wymiarach około 73x145 m. Zajmuje około 1 hektar powierzchni. Otoczony jest wałem ziemnym o wysokości około 1,5 m. Prowadzi do niego wejście od strony drogi, w którym umieszczono drewnianą bramkę wejściową i tablicę informacyjną. Na wprost wejścia znajduje się wysoki na ok 6 m kopiec ziemny, zwieńczony krzyżem z żelaznych rur, na którym znajduje się blaszany orzełek wojskowy z wyrytym napisem: „1918-1939 Poległym za Polskę”. U stóp kopca rozciąga się kwatera, przed nią znajdują się trzy pojedyncze  mogiły ułożone w rzędzie, w których pochowano oficerów. Stoi tu także duży drewniany krzyż z dwoma mniejszymi oraz głaz z tablicą informacyjną. Dwie kolejne mogiły leżą za kopcem. Spoczywają tu prawdopodobnie żołnierze polegli w 1939 roku. Wzdłuż wału po obu stronach kopca rozciągają się dwie kwatery w kształcie litery L, kończące się przy wejściu. Z tyłu cmentarza w trzech rzędach rozmieszczone są jeszcze 22 kwatery. Na kwaterze u podnóża kopca oraz na pozostałych kwaterach znajdują się niewielkie drewniane krzyże. W sumie jest ich około 20, część prawosławnych z dwoma ramionami. Na mogiłach nie ma ani jednej tabliczki z nazwiskiem. Pochowano tu 1366 żołnierzy armii rosyjskiej i 479 austro-węgierskiej, poległych najprawdopodobniej jesienią i w grudniu 1914 roku. Nekropola porośnięta jest krzakami i drzewami.

Cmentarz dostępny.

Oprac. Nina Glińska, NID OT Kielce, 27.11.2014 r.

Bibliografia

  • Kaczanowski L., Paprocki W., Miejsca pamięci narodowej1939-1945 w województwie kieleckim, Kielce 1989, s. 370.
  • Oettingen U., Cmentarze I wojny światowej w województwie kieleckim, Warszawa-Kraków 1988, s. 205.
  • Sabat T., Zub J., Konserwacja zabytkowych cmentarzy [w:] Cedro J. i inni (oprac.) Prace konserwatorskie w woj. świętokrzyskim w latach 2001-2012, Kielce 2014, s. 180.
  • http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,35261,8582518,Odkrywamy_Swietokrzyskie___Uciskow.html#ixzz3KFxdaDka

Rodzaj: cmentarz

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_26_CM.7339, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_CM.27612