Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Kamienica Rösnera, ob. Bank Gospodarstwa Krajowego - Zabytek.pl

Adres
Toruń, Chełmińska 28

Lokalizacja
woj. kujawsko-pomorskie, pow. m. Toruń, gm. Toruń-gmina miejska

Przykład połączonych dwóch gotyckich kamienic z XIV w., które zostały przebudowane na przełomie XVII i XVIII w.

w kostiumie późnobarokowym. Wewnątrz zachowany typowy układ gotyckiej kamienicy, z wyróżnieniem traktu przedniego i tylnego, wraz z licznymi malowidłami ściennymi i stropowymi. Na początku XVIII w. właścicielem kamienicy był burmistrz toruński, Johann Gottfried Rösner, ścięty w 1724 r. po wydarzeniach „tumultu toruńskiego”.

Historia

Obie gotyckie kamienice zlokalizowane przy ul. Chełmińskiej 28 powstały pod koniec XIV w. Zostały one połączone na przełomie XVII i XVIII w. Kamienica narożna pełniła funkcje mieszkalne, a sąsiednia funkcje magazynowe. Od początku XVIII w. oba domy należały do burmistrza toruńskiego, Johanna Gottfrieda Rösnera, który został stracony w 1724 r. w wyniku represji po wydarzeniach „tumultu toruńskiego”. W 1714 r. dokonano przebudowy, która nadała budynkom cechy późnobarokowe. Obiekt był następnie przebudowywany w XIX w. W latach sześćdziesiątych przeprowadzono modernizację budynków, przywracając im częściowo  średniowieczny układ przestrzenny i odsłaniając malowidła, strop i gotycką ścianę północną. Po remoncie kamienica była siedzibą Pracowni Konserwacji Zabytków. Obecnie mieści się w niej toruński oddział Banku Gospodarstwa Krajowego.

Opis

Kamienica jest zlokalizowana w północnej części Starego Miasta, przy ul. Chełmińskiej. Budynek narożny trzyosiowy, budynek sąsiadujący czteroosiowy. Obie fasady wielokondygnacyjne, ozdobione stiukową dekoracją późnobarokową w formie ornamentów roślinnych (m.in. pilastry, festony). Barokowy portal z końca XVIII w. wykonany z piaskowca. Wewnątrz zachowany gotycki układ wnętrza, z podziałem na trakt przedni i trakt tylny. W środku znajdują się renesansowe i barokowe polichromie ścienne i stropowe z okresu od II poł. XVI w. do początku XVIII w. Są to głównie ornamenty roślinne z elementami groteski i maureski. Malowidła zachowały się w pomieszczeniach na I piętrze traktu przedniego i tylnego oraz na poddaszu. W pomieszczeniu w trakcie tylnym parteru, na stropie znajdują się także przedstawienia zoomorficzne z ok. 1630 r., natomiast na poddaszu zachowało się malowidło ścienne z pocz. XVIII w. z wyobrażeniem ogrodu francuskiego.  W wysokiej sieni na ścianie południowej zachowana gotycka wnęka ostrołukowa. Na I piętrze, w pomieszczeniu traktu tylnego znajdują się drewniane schody z pocz. XVIII w.

Obiekt jest częściowo dostępny. Możliwość wstępu (parter) w godzinach pracy banku (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16) lub po wcześniejszym umówieniu (wyższe piętra).

Oprac. Klaudia Orłowska, OT NID w Toruniu, 23-11-2018 r.

Bibliografia​​​

  • Kalinowska K., Malowane stropy w kamienicach Torunia XVI-XVIII w., Warszawa 1995, s. 100-104.
  • Kotlewski L., Toruń. Zespół Staromiejski na liście światowego dziedzictwa UNESCO, Toruń 1997, s. 37-38.
  • Skonieczny A., Kamienice Rösnera (ul. Chełmińska 28), http://www.turystyka.torun.pl/art/913/kamienice-rosnera-ul-chelminska-28.html

Rodzaj: kamienica

Materiał budowy:  ceglane

Forma ochrony: Rejestr zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_04_BK.125059