Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Grodzisko - Zabytek.pl

Adres
Tłustoręby

Lokalizacja
woj. opolskie, pow. opolski, gm. Niemodlin-obszar wiejski

Grodzisko stanowi pozostałość po osadnictwie grodowym regionu niemodlińskiego, wzbogaca wiedzę o jego zasięgu i charakterze w okresie średniowiecza.

Jest ważnym elementem krajobrazu kulturowego miejscowości, świadczącym o długiej tradycji osadniczej.

Usytuowanie i opis

Grodzisko zlokalizowane jest około 400 m na południowy zachód od skrzyżowania w centrum wsi Tłustoręby, około 350 m na wschód od rzeki Nysa Kłodzka. Położone na łące przy polu uprawnym, na tyłach gospodarstw. Obiekt w niewielkim stopniu zachował swój kształt, obecnie ma postać nieznacznie wysklepionego pagórka o rozmytych zboczach, otoczonego mało czytelną fosą. Całość porośnięta jest trawą i położona na nieużytkowanych gruntach. W pobliżu – niewielkie drzewa i zarośla.

Historia

Grodzisko datowane jest na okres wczesnośredniowieczny (XI-XII w.) oraz średniowieczny (XIV-XV w.).

Było to przypuszczalnie stare grodzisko, wymieniane przez grodkowskiego badacza historii Śląska Oscara Vuga w książce pt. "Schlesische Heidenschanzen, ihre Erbauer und die Handelsstraßen der Alten” (Śląskie szańce na wrzosowiskach, ich budowniczowie i stare szlaki handlowe) z  1890 r., gdzie nazywane jest „zamkowym wzgórzem” (Burghügel). W starych ludowych przekazach wzgórze to nazywane było też „Złotą Górą” (Goldberg), na której miał znajdować się zamek zbójnicki.

Stan i wyniki badań

Badania powierzchniowe prowadzone były w okresie międzywojennym m.in. przez R. Schindlera w 1932 r., który odnalazł fragmenty naczyń zdobionych żłobkami i falistym ornamentem, datowane przez Georga Raschke na XI – XIII wiek. W trakcie badań powierzchniowych w 1999 r. stwierdzono wyraźne kilkudziecięciocentymetrowe zagłębienie fosy oraz majdan. W latach 1960 badania powierzchniowe prowadził Józef Kaźmierczyk, który nie stwierdził wyraźnych śladów grodziska. W 1999 r. K. Bykowski odnalazł podczas badań kilkudziesięciocentymetrowe zagłębienie, najprawdopodobniej po fosie oraz kolisty majdan i fragmenty ceramiki.

Dostęp ograniczony. Zabytek na terenie prywatnym.

Oprac. dr Magdalena Przysiężna-Pizarska i Ewa Kalbarczyk-Klak, OT NID w  Opolu, 4.11.2014 r.

Rodzaj: grodzisko

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_A_16_AR.5347, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_16_AR.1140028