Kościół par., ob. fil. pw. św. Mikołaja, Sulęcin
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół par., ob. fil. pw. św. Mikołaja

Sulęcin

photo

Kościół pw. św. Mikołaja to cenny przykład gotyckiego kościoła farnego, który był najokazalszą budowlą średniowiecznego miasta Sulęcin.

Historia

Pierwszy kościół powstał z inicjatywy templariuszy prawdopodobnie w 2. poł. XIII wieku. Ta jednonawowa budowla wzniesiona z kostki granitowej uległa zniszczeniu w XIV stuleciu. Na jej fundamentach i fragmencie cokołu wybudowano z cegły nową świątynię. Była ona dłuższa od pierwotnej o dwa przęsła. W XV wieku wnętrze przekryto sklepieniem gwiaździstym. Około początku XVI wieku dobudowano wieżę. Od XVI wieku do roku 1945 użytkowany przez protestantów. Kościół był kilkakrotnie remontowany, ostatni remont przed II wojną światową przeprowadzono w l. 1899-1900. Wówczas dobudowano klatkę schodową przy wieży oraz kruchtę po północnej stronie. W 1945 roku kościół uległ poważnym zniszczeniom. Na skutek pożaru zostało zawalone sklepienie nawy i prezbiterium, zniszczona została więźba dachowa oraz zburzona ostatnia kondygnacja wieży i korona murów obwodowych. Nie przetrwało wyposażenie i wystrój wnętrza.

Opis

Kościół pw. św. Mikołaja znajduje się w centrum miasta, pomiędzy dwiema głównymi ulicami (T. Kościuszki i J. Kilińskiego), w niewielkim obniżeniu terenu. Usytuowany jest na nieogrodzonej działce, porośniętej ozdobnymi drzewami i krzewami. Budowla jest orientowana. Kościół został wzniesiony w stylu gotyckim. Jest to budowla murowana z cegły, w dolnych partiach z bloków granitowych, jednonawowa, salowa, założona na planie prostokąta, z niewyodrębnionym prezbiterium, z masywną wieżą o kwadratowej podstawie, przechodzącej w ośmiobok w górnej kondygnacji oraz z kruchtami od północy i południa. Korpus główny nakryty wysokim dachem trójspadowym, masywna wieża namiotowym, a przybudówki wielospadowymi. Ceglane elewacje są przeprute rytmem wysokich okien i wąskich blend zamkniętych ostrołukowo oraz przypór. Wnętrze przekryte jest wtórnym stropem drewnianym. Historyczne wyposażenie i wystrój nie zachowały się.

Zabytek dostępny. Możliwość zwiedzania po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Oprac. Marta Kłaczkowska, OT NID w Zielonej Górze, 26.03.2015 r.

 

Bibliografia

  • Garbacz K., Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, Tom III, Zielona Góra 2013, s. 153-154.
  • Wędzki A., Sulęcin, [w:] Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad Środkową Odrą i Dolną Wartą, Tom I, red. Z. Kaczmarczyk, A. Wędzki, Zielona Góra 1967, s.326-327.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: XIV w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Sulęcin
  • Lokalizacja: woj. lubuskie, pow. sulęciński, gmina Sulęcin - miasto
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy