dzwonnica przy d. kościele parafialnym pw. Św. Anny, ob. kaplicy przedpogrzebowej, Strzegowo
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

dzwonnica przy d. kościele parafialnym pw. Św. Anny, ob. kaplicy przedpogrzebowej

Strzegowo

photo

Dzwonnica przy kościele parafialnym p.w. Św. Anny jest ważnym elementem mazowieckiego drewnianego budownictwa sakralnego. Stanowi przykład ludowej architektury drewnianej powstałej XIX w.

Historia

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1349 i prawdopodobnie wówczas powołana zostaje pierwsza parafia. Proboszcz (Jan) wzmiankowany jest dopiero w 1445 r.  Kościół, wzniesiony ok. poł. XIV w., przetrwał do początków XVI w. Kolejna świątynia (pw. św. Anny) wzmiankowana w 1598 r. dotrwała jedynie do połowy XVII stulecia. Przed rokiem 1650 kolejną świątynię wystawiła rodzina Mdzewskich. Jednak również i ten obiekt istniał niewiele ponad sto lat, gdyż spłonął w 1752 r. Trzy lata później rozpoczęto budowę zachowanego do dzisiaj kościoła, którą ukończono w roku 1756. Został on ufundowany przez Karola Mdzewskiego, skarbnika winnickiego, miejscowego posiadacza dóbr. Drewniana dzwonnica została wybudowana nieopodal kościoła w XIX w.

Opis

Dzwonnica usytuowana jest na terenie przykościelnego cmentarza, od strony południowo-zachodniej kościoła, w pobliżu wejściowej bramy, zwrócona jest wejściem w kierunku wschodnim. Wykonana w konstrukcji słupowej, oszalowanej pionowymi deskami z oblistwowaniem. Nakryta jest dachem krokwiowym, namiotowym, krytym blachą. Rozplanowana na rzucie kwadratu, dwukondygnacyjna, Z każdej strony, w górnej kondygnacji symetrycznie umieszczone cztery otwory dzwonowe przesłonięte drewnianą żaluzją. W dolnej, od strony wschodniej, symetrycznie umieszczone zostały jednoskrzydłowe drzwi wejściowe zawieszone na fabrycznych zawiasach.

Obiekt dostępny podczas mszy oraz po uprzednim umówieniu się z proboszczem parafii. 

Oprac. Jerzy Szałygin, OT NID w Warszawie, 24.09.2018 r.

Bibliografia

 • Strzegowo - dzwonnica: http://www.drewnianemazowsze.pl/strzegowo-dzwonnica/

 • Strzegowo – drewniany kościół p.w. Św. Anny: http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/5803,strzegowo-drewniany-kosciol-sw--anny-(xviii-w-).html

 • Karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa: tzw. zielona: Dzwonnica przy kościele św. Anny oprac. 1959.

 • Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. X, Dawne woj. warszawskie, z. 9, Mława i okolice, Warszawa 1985, s. 28-29.

 • Kościół filialny p.w. Św. Anny: http://skarbiecmazowiecki.pl/obiekty/kosciol-filialny-pw-sw-anny-strzegowski-strzegowo-sw-anny-115,1.html

 • Mazowieckie kościoły drewniane, red. B. Jezierska, R. Nadolny, Warszawa 2009, s. 105.

 • J. Wiśniewski, J. Szałygin, Materiały do katalogu drewnianego budownictwa sakralnego na Mazowszu, Mazowsze nr 3/94, s.82.

Informacje ogólne

 • Rodzaj: dzwonnica
 • Chronologia: XIX w.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Strzegowo
 • Lokalizacja: woj. mazowieckie, pow. mławski, gmina Strzegowo
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy