wieża kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca, Stary Waliszów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

wieża kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca

Stary Waliszów

photo

Wieża kościoła par. pw. Św. Wawrzyńca jest najlepiej zachowanym przykładem późnogotyckich wież kościelnych na Ziemi Kłodzkiej.

Historia

Stary Waliszów i pośrednio tutejszy → kościół par. Św. Wawrzyńca wzmiankowane po raz pierwszy w roku 1269 r. W 1369 r. wzniesiony we wsi kościół nowy, a kolejny – na początku XVI wieku, jako murowany. W 1524 r. do jego nawy dobudowana wieża kościelna z późnogotycką kamieniarką. Stary kościół rozebrany w 1898 r. za wyjątkiem wieży, do której dostawiony kościół obecny. Wieża pozostawiona zasadniczo w dawnych jej formach, nadbudowana, nakryta neogotyckim hełmem.

Opis

Wieża murowana z kamienia, tynkowana, czworoboczna, siedmiokondygnacjowa, usytuowana asymetrycznie przy bocznej, północnej elewacji nawy kościoła. Elewacje wieży jednoosiowe. Do wysokości szóstej kondygnacji włącznie brak artykulacji. Jedynie na narożach odsłonięte wzmacniające je kamienne ciosy. Górna kondygnacja wieży ujęta narożnie lizenami podziału ramowego połączonymi z fryzem arkadowym. W zach. elewacji wieży kamienny, późnogotycki dwuramienny portal ze sfazowanymi narożami i zaciosem, nad nim nieregularne, obecnie zamurowane nadświetle(?). Okna w dolnych kondygnacjach wieży małe, prostokątne, w kamiennych obramieniach. Okna w szóstej kondygnacji wieży, okna dawnej izby dzwonowej ostrołuczne, w kamiennych obramieniach, sfazowane, z zaciosem. Wypełnione neogotycką stolarką w formie biforium z nie ażurowym maswerkiem. Okna nowszej, siódmej kondygnacji zamknięte półkoliście, ujęte ceglanymi obramieniami identycznymi z obramieniami okien kościoła. Przy wschodniej elewacji wieży pozostawiony zarys dachu wąskiej nawy starego kościoła, co może przejawem ówczesnej myśli konserwatorskiej, lub też sposobem upamiętnienia dawnego kościoła. Hełm wieży oparty na wspornikach, rozwiązany w formie czterospadowego dachu z ośmioboczną iglicą.

Zabytek dostępny przez cały rok.

Oprac. Iwona Rybka-Ceglecka, OT NID we Wrocławiu, 20.09.2016 r.

Bibliografia

  • Lutsch H., Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, Bd. II, Breslau 1889.
  • Słownik geografii turystycznej Sudetów, T. 13, Góry Stołowe, Warszawa 1996.
  • Zabytki sztuki w Polsce Śląsk, Warszawa 2006.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: architektura sakralna
  • Chronologia: 1524 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Stary Waliszów
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gmina Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy