klasztor Dominikanów, Warszawa
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

klasztor Dominikanów

Warszawa

photo

Zespół klasztorny posiada wartości historyczne i artystyczne. Budynki związane są z obecnością zakonu Dominikanów w Warszawie. Według przekazów historycznych biblioteka klasztorna posiadała jeden z najcenniejszych księgozbiorów w Polsce. Kształt kościoła mimo wojennych zniszczeń stanowi cenny przykład architektury barokowej z elementami renesansu i gotyku.

Historia

Początki Dominikanów w Warszawie sięgają 1603 r., wówczas przyjechał tu o. Abraham Bzowski wraz z jedenastoma braćmi. Klasztor wznoszono w l. 1639-50. Po ukończeniu budowy Rzeczpospolitą najechali Szwedzi. Wkraczają do Warszawy, zajmując kościół i klasztor na garnizon. W wielkim refektarzu mieszczanie podpisują akt kapitulacji. Po potopie odremontowano zabudowania. XVIII w. był czasem świetności kościoła i klasztoru. W czasie przemarszu wojsk napoleońskich w 1806 r. w klasztorze zakwaterowano żołnierzy i urządzono szpital oraz skład sprzętu wojskowego. W 1864 r. w ramach represji po powstaniu styczniowym zakon skasowano i kilka lat później w klasztorze utworzono sierociniec dla chłopców oraz męską szkołę z internatem, która działała tutaj do 1944 roku. W czasie powstania warszawskiego zorganizowano w nim szpital. Pod gruzami zginęło około 1000 osób – pacjentów szpitala i mieszkańców Warszawy, którzy w kościele szukali schronienia. W 1947 r. na Freta powrócili dominikanie. Klasztor odbudowany został w l. 1947-65 wg projektu Brunona Zborowskiego.

Opis

Zespół klasztorny Dominikanów położony jest tuż za dawnymi murami staromiejskimi, na przedmieściach dawnego Nowego Miasta. Do kościoła zwróconego fasadą do ul. Freta przylega od strony płn.-wsch. budynek klasztorny.

Klasztor zbudowany na planie litery „T”, składa się z wydłużonego korpusu zakończonego skrzydłem poprzecznym, równoległym do ul. Starej. Od płd. strony przy przecięciu ramion znajduje się prostokątny wirydarz, zamknięty ceglanym murem oporowym.

oprac. Bartłomiej Modrzewski, 19-10-2017

Bibliografia

 • J. Bartoszewicz, Kościoły warszawskie rzymsko-katolickie opisane pod względem historycznym, Warszawa 1855, reprint: Szczecin 2012.
 • Historia klasztoru, Oficjalny serwis Klasztoru oo. Dominikanów na Freta, https://freta.dominikanie.pl/klasztor/historia-klasztoru/, dostęp: 19 października 2017.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. XI, Miasto Warszawa, red. J. Z. Łoziński, A. Rottermund, cz. 2., Nowe Miasto, oprac. zb., Warszawa 2001.
 • A. Siwek, Klasztor O.O. Dominikanów [karta ewidencyjna tzw. biała], 2009.
 • A. Siwek, Kościół Klasztorny O.O. Dominikanów p.w. Św. Jacka [karta ewidencyjna tzw. biała], 2009.
 • J. Żabicki, Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia, Warszawa 2010.

Informacje ogólne

 • Rodzaj: klasztor
 • Chronologia: 1639 - 1650
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Freta 10, Warszawa
 • Lokalizacja: woj. mazowieckie, pow. Warszawa, gmina Warszawa
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy