Kopiec ziemny, Srebrzyszcze
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Przykład jednego z lepiej zachowanych kopców-kurhanów prawdopodobnie wczesnośredniowiecznych lub nowożytnych, przekształcony na początku l. 70. XX w. w pomnik poświęcony Powstańcom Styczniowym.

Usytuowanie i opis

Kopiec ziemny o lokalnej nazwie „Mogiła szwedzka“ położony jest na południowym skraju miejscowości, na terenie ogródka przydomowego posesji przy drodze ze Srebrzyszcza w kierunku Chełma, na krawędzi małej doliny rzeki Słyszówki, ok. 200 m na północ od jej koryta.

Kopiec jest czytelny w terenie. Obejmuje powierzchnię ok. 0,01 ha. Zachował się do wysokości ok. 2 m przy średnicy podstawy ok. 5 m. Wyłączony jest z terenu posesji, ogrodzony, a na jego szczycie stoi kamienny pomnik zaopatrzony w tablicę z napisem: ”BOHATEROM WALK O WOLNĄ POLSKĘ, PATRIOTOM Z POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1863 R. SPOŁECZEŃSTWO I DRUŻYNA HARCERSKA SEREBRYSZCZ 1972 r” Na wschodnim stoku kurhanu zbudowano cementowe schodki wiodące na szczyt kopca do pomnika.

Historia

Kopiec ziemny/kurhan najprawdopodobniej należy łączyć z okresem wczesnego średniowiecza lub okresem nowożytnym. Kopiec/kurhan w Srebrzyszczu wprowadził do literatury w 1961 roku Stanisław Skibiński. W starszych publikacjach obiekt funkcjonuje jako kopiec w Serebryszczu. Na początku l. 70. XX w. kurhan został przekształcony w pomnik poświęcony Powstańcom Styczniowym i lekko zniszczony.

Stan i wyniki badań

Stanowisko nie było dotąd badane wykopaliskowo. Badania powierzchniowe Archeologicznego Zdjęcia Polski na stanowisku przeprowadził w 1984 roku Bogdan Okupny.

Obiekt dostępny dla zwiedzających. Dobra widoczność od strony ogólnodostępnej szosy.

Oprac. Ewa Prusicka, OT NID w Lublinie, 11-10-2015 r.

Bibliografia

 • Gąssowski J., Kempisty A., Przewodnik archeologiczny po Polsce, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, s. 71.
 • Nosek S. , Materiały do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu, "Annales UMCS", sec. F, vol. VI: 1951 (1957), s. 368 i 431
 • Okupny B., Mitrus E., Wstępna inwentaryzacja kurhanów na obszarze województwa chełmskiego. Maszynopis dokumentacji PKZ. Lublin 1985, T. I (maszynopis w archiwum WKZ Delegatura w Chełmie).
 • Skibiński S., Zabytki archeologiczne powiatu chełmskiego, „Ziemia Chełmska”, Lublin 1961, s. 150
 • Skibiński S., Zabytki powiatu chełmskiego (Katalog - inwentarz), cz. I, Archeologia, Chełm 1964, poz. 714 (mps w archiwum Muzeum Okręgowego w Chełmie).

Informacje ogólne

 • Rodzaj: kurhan
 • Chronologia: VI - XVIII w.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Srebrzyszcze
 • Lokalizacja: woj. lubelskie, pow. chełmski, gmina Chełm
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy