Kamienica czynszowa, Sopot
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Przykład kamienicy z pocz. XX w., o charakterystycznej dla kuracyjnego miasta Sopotu formie architektonicznej. Reprezentuje styl eklektyczny, z cechami tzw. stylu kurortowego i secesji - malowniczą, mocno urozmaiconą bryłę, skontrastowanie murowanej i ryglowej konstrukcji ścian, eklektyczny detal architektoniczny i bogatą, dekoracyjną snycerkę.

Historia

Kamienica zbudowana w 1905 r., wg projektu Carla Kupperschmita. Właścicielem był architekt i malarz Hans Uhlenbroich.

Opis

Kamienica znajduje się na terenie Dolnego Sopotu. Położona we wschodniej pierzei ul. Parkowej, na narożnej parceli, pomiędzy ulicami Traugutta i Drzymały. Usytuowana kalenicowo, z przedogródkiem. Od wschodu niewielkie podwórko, w połowie zabudowane garażami. W otoczeniu budynku przeważa wolnostojąca zabudowa kamieniczna.

Kamienica w stylu eklektycznym, z cechami tzw. stylu kurortowego oraz eklektyczno- secesyjnym wnętrzu. Murowana z cegły, poddasze w konstrukcji ryglowej. Rozplanowana na rzucie wydłużonego prostokąta, dwuklatkowa. Bryła dwukondygnacyjna, z wysokim, mieszkalnym poddaszem, o bogatej, mocno rozczłonkowanej formie. Strefa poddasza lekko nadwieszona, wyodrębniona z elewacji odmienną konstrukcją (ryglową), rozczłonkowana szeregiem zróżnicowanych lukarn, krytych osobnymi, dwuspadowymi dachami z naczółkami. Elewacja zachodnia (frontowa) i południowa (boczna, od strony ul. Traugutta) budynku asymentyczna i mocno urozmaicona. W południowo-zachodnim narożu budynku dwukondygnacyjny wykusz w formie wieżyczki, wyniesiony ponad dach budynku, zwieńczony wielospadowym daszkiem z sygnaturką. W elewacji zachodniej (frontowej) północna klatka schodowa lekko zryzalitowana, zwieńczona baniastym hełmem. Wejścia do budynku w formie eklektycznych portali, nawiązujących do stylów renesansowego (wejście północne) i romańskiego (wejście południowe). W portalu północnym figury sów. Ponadto w elewacji murowane i drewniane loggie oraz balkony. Elewacja wsch. (podwórzowa) skromniejsza - zasadniczo gładka, z wykuszem północnej klatki schodowej, zwieńczonym hełmem. We wszystkich elewacjach otwory okienne o zróżnicowanej wielkości i kształcie, często nawiązujące do form neorenesansowych. Detal architektoniczny w postaci narożnego boniowania, opasek okiennych oraz kroksztyn wspierających balkony. Dekoracja snycerska w postaci dekoracyjnego układ słupów i rygli, profilowanych czół belek stropowych. Na poddaszu w elewacji zach. drewniana loggia, o ażurowo wycinanej balustradzie i rzeźbionych arkadach, wspartych na okrągłych słupach.

Zabytek niedostępny. Własność prywatna.

Oprac. Beata Dygulska, OT NID w Gdańsku, 19.01.2015 r.

Bibliografia

  • Budowniczy Carl Kupperschmitt (1847-1915), katalog wystawy, praca zbiorowa pod red. M. Buchholz-Todoroskiej, Sopot 2004, s. 50;
  • Sperski M., Budowniczowie Sopotu. Carl Kupperschmitt, Kuryer Sopocki, nr 5 (8), 2000;

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kamienica
  • Chronologia: początek XX w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Parkowa 43-45, Sopot
  • Lokalizacja: woj. pomorskie, pow. Sopot, gmina Sopot
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy