Funkcja czasowo wyłączona. Zapraszamy wkrótce.

kościół parafialny pw. św.św. Piotra i Pawła, Sobolew
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

kościół parafialny pw. św.św. Piotra i Pawła

Sobolew

photo

Kościół parafialny stanowi przykład XVIII w. mazowieckiego obiektu sakralnego poddanego na początku XX w. znaczącej rozbudowie i przekształceniu.

Historia

Kościół pw. Świętych Piotra i Pawła zbudowany został w 1708 roku jako niewielka kaplica filialna. Został on rozbudowany w latach 1900-1916 roku. Poprzez przedłużenie nawy oraz dobudowę charakterystycznej dwuwieżowej fasady uzyskał wówczas obecny wygląd. Z chwilą zakończenia rozbudowy stał się kościołem parafialnym. Ostatnio remontowany był w 1993 r.

Opis

Kościół położony jest w południowej części wsi pośród cmentarza przykościelnego. Ogrodzony jest nowy, wymurowanym cegły płotem, z metalowymi przęsłami, przy którym rosną liczne okazy starodrzewu liściastego. Wejście na teren przykościelny prowadzi od strony północno-wschodniej.

Budynek świątyni jest orientowany, wykonany w konstrukcji zrębowej ozdobnie oszalowanej deskami, z węgłami połączonymi na rybi ogon, oszalowanymi dodatkowo profilowanymi deskami. Dach dwukalenicowy, wykonany został w konstrukcji krokwiowo-jętkowej, wspartej na stolcach, pokryty jest blachą

Budynek świątyni jest jednonawowy, z prezbiterium zamkniętym prosto; po jego obu stronach dostawione są zakrystie na planie prostokąta, od frontu dostawione zostały dwie czterokondygnacyjne wieże-dzwonnice na planie zbliżonym do kwadratu. Dwie górne kondygnacje przeprute otworami dzwonowymi (od zachodu, północy i południa), przesłonięte zostały drewnianymi żaluzjami. W fasadzie pomiędzy nimi umieszczony jest piętrowy ganek wsparty na czterech słupach. Prezbiterium nakryte jest dachem trzyspadowy, nawa dwuspadowy, z wieżyczką na sygnaturkę umieszoną w pobliżu prezbiterium. Dachy pulpitowe pokrywają zakrystie flankujące prezbiterium. Dzwonnicach nakryte są dachami stożkowymi, sześciopołaciowymi.

Wnętrze nakryte zostało w nawie stropem płaskim, w prezbiterium z fasetą. Nad wejściem wyróżnia się chór muzyczny wsparty na dwóch słupach o prostej linii parapetu mieszczący organy pochodzące z 1930 r. Wyposażenie wnętrza pochodzi z różnych okresów historycznych: ołtarz główny z XX wieku z barokowi figurami św. Piotra i św. Pawła z XVIII wieku, chrzcielnica z wieku XVII. Najstarszym elementem wyposażenia jest późnogotycka figura Chrystusa Ukrzyżowanego z 1 połowy XVI w.

Obiekt dostępny podczas mszy oraz po uprzednim umówieniu się z proboszczem parafii w Sobolewie.

Oprac. Jerzy Szałygin, OT NID w Warszawie, 01-12-2017 r.

Bibliografia

  • Drewniany kościół parafialny p.w. Św. Rodziny oraz śś. Piotra i Pawła, za: http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/31834,sobolew-drewniany-kosciol-parafialny-pw--sw--rodziny-oraz-ss--piotra-i-pawla.html
  • Karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa Kościół parafialny p.w. Św. Św. Piotra i Pawła, oprac. Iza Dąbrowska 1998.
  • Sobolew- kościół p.w. św. Piotra i Pawła: http://www.drewnianemazowsze.pl/sobolew-kosciol/
  • J. Wiśniewski, J. Szałygin, Materiały do katalogu drewnianego budownictwa sakralnego na Mazowszu, Mazowsze nr 3/94, s. 78.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: 1708 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Kościuszki 176, Sobolew
  • Lokalizacja: woj. mazowieckie, pow. garwoliński, gmina Sobolew
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy