Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Kościół pw. św. Leonarda - Zabytek.pl

Adres
Słupca

Lokalizacja
woj. wielkopolskie, pow. słupecki, gm. Słupca-gmina miejska

Kościół pw.św.Leonarda w Słupcy stanowi interesujący przykład XVI-wiecznej drewnianej architektury sakralnej na terenie Wielkopolski.

Jego wartość podnosi zachowana wewnątrz 18-wieczna polichromia oraz cenne wyposażenie - zwłaszcza gotycki krucyfiks z 1500 r.

Historia

Kościół parafialny pw. św. Leonarda w Słupcy swoja historią sięga co najmniej do XIV w., pierwotnie wzmiankowany jako szpitalny. Do 1990 r. filialny, 22 czerwca 1990 r. biskup Muszyński erygował parafię pw. św. Leonarda. Obecny budynek zbudowany zapewne z XVI w., był restaurowany w 1730, 1877 i 1930 r. Został rozbudowany w 1765 r., o dwie kaplice i wieżę.

Opis

Kościół pw. Wniebowzięcia NP. Marii i św. Leonarda w Słupcy usytuowany jest w otwartej zabudowie na obszernej działce leżącej przy skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza z ul. Słowackiego. Drewniana świątynia została wzniesiona na podmurówce z kamienia i cegły w konstrukcji zrębowej, jest oszalowana, orientowana. Jednonawowy korpus główny z węższym i niższym prezbiterium zamkniętym wielobocznie od wsch. i wieżą konstrukcji słupowej od zachodu, przykryty jest dachem dwuspadowym z wydatnymi okapami. Wieża przykryta jest dachem czterospadowym. Przy nawie znajdują się dwie kaplice; od południa - Świętego Krzyża, od północy - św. Leonarda, do której przylega od wschodu zakrystia. Jednorodny budynek posiada dachy kryte gontem. Dwie symetryczne kaplice, dobudowane prawdopodobnie w 1765 r. tworzą z nawą i prezbiterium rzut krzyża. Wewnątrz stropy i ściany pokryte cenną polichromią z 1 poł. XVIII w. Na stropie nawy znajdują się wyobrażenia odnoszące się do Niepokalanego Poczęcia Marii, na ścianach prezbiterium i nawy ukazani są apostołowie, sceny przedstawiające Rzeź Niewiniątek i Legendę św. Leonarda (w kaplicy św. Leonarda). Na uwagę zasługują drzwi do zakrystii, na których wyobrażony jest Michał Archanioł zabijający smoka. W kościele znajduje się również cenne wyposażenie - późnorenesansowy ołtarz główny z początku XVII w. z płaskorzeźbą Wniebowzięcia Matki Boskiej i rzeźbami śś. Leonarda i Jana Chrzciciela. Jego skrzydła i nasada pochodzą z początku XVIII w. W kaplicy św. Leonarda znajduje się barokowy ołtarz z początku XVIII w. z gotyckim obrazem św. Leonarda z ok. 1430 r. W kaplicy Świętego Krzyża ołtarz barokowy z ok. poł. XVIII w. z gotyckim krucyfiksem z ok. 1500 r., który jest relikwią mieszczącego się w kościele Sanktuarium Świętego Krzyża.

Obiekt dostępny dla zwiedzających w trakcie nabożeństw. Więcej informacji na stronie: www.leonardslupca.pl

Oprac. Beata Marzęta, OT NID w Poznaniu, 31.10.2014 r.

Rodzaj: kościół

Materiał budowy:  drewniane

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_30_BK.165747, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_30_BK.76994