dzwonnica przy kościele parafialnym pw. śś. Piotra i Pawła, Skuły
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

dzwonnica przy kościele parafialnym pw. śś. Piotra i Pawła

Skuły

photo

Dzwonnica jest ważnym elementem mazowieckiego drewnianego budownictwa sakralnego. Stanowi przykład ludowej architektury sakralnej powstałej w 1822 r.

Historia

Wieś Skuły była siedzibą mazowieckiej rodziny Skulskich, herbu Rogala. Jeszcze w poł. XVII w. byli jej właścicielami, wespół z Nadarzyńskimi. Od 1654 r. właścicielami połowy wsi stali się księża misjonarze z kościoła św. Krzyża w Warszawie, którzy od roku 1787 r. przejęli ją całą na własność. Pierwszy kościół we wsi zbudowany został w poł. XIV w. W 1443 r. pojawia się pierwsza wzmianka o proboszczu. Kolejny, drewniany kościół, powstał w XVI w. (dokładna data nie jest znana). Jednak uległ on zniszczeniu podczas potopie szwedzkim. 

Obecny kościół pw. Świętych Piotra i Pawła zbudowano w 1678 r. dzięki staraniom Seweryna Skulskiego i księży misjonarzy. Po niecałych stu latach, dzięki ks. Smoleńskiemu, kościół przeszedł gruntowny remont, podczas którego dobudowano zakrystię, a ściany obito płótnem, na którym wykonano malowidła. Ponowna konsekracja kościoła miała miejsce w 1808 r. W roku 1822 nieopodal niego, na przykościelnym cmentarzu postawiono drewnianą istniejąca obecnie dzwonnicę. Zawieszony jest w niej dzwon odlany w 1796 r.

Opis

Drewniana dzwonnica usytuowana jest na południowy zachód od kościoła, na przykościelnym cmentarzu, elewacją wejściową skierowana na północ. Posadowiona na wysokiej ceglanej, otynkowanej podmurówce (z wejściem do wnętrza piwniczki od strony wschodniej). Wykonana została w konstrukcji słupowej, wzmocnionej ryglami i zastrzałami, z zewnątrz oszalowana pionowymi deskami, z olistwowaniem. Wejście do dzwonnicy prowadzi od strony północnej przez wysokie murowane z polnych kanie i otynkowane schody. Zbudowana została na rzucie kwadratu. Jest jednokondygnacyjna. W górnej części, w każdej ścianie, znajdują się otwory dzwonowe w formie stojącego prostokąta, zamknięte drewnianą żaluzją. Ściany nakryte są namiotowym dachem, krytym blachą.

Obiekt dostępny podczas mszy oraz po uprzednim umówieniu się z proboszczem parafii. 

Jerzy Szałygin, OT NID w Warszawie, 21.09.2018 r.

Bibliografia

 • Skuły - kościół p.w. Św. Piotra i Pawła: http://www.drewnianemazowsze.pl/skuly-kosciol/

 • Skuły – wyjątkowa polichromia: http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/13660,skuly-wyjatkowa-polichromia.html

 • Karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa: tzw. biała – Dzwonnica, oprac. Dorota Koszewska, Jerzy Domino 1980; tzw. zielona: Dzwonnica, oprac. From, 1959.

 • Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. X, Dawne woj. warszawskie, z. 4, Powiat Grodzisko-Mazowiecki, Warszawa 1967, s. 32-34.

 • Kościół p.w. św. św. Piotra i Pawła: http://skarbiecmazowiecki.pl/obiekty/kosciol-pw-sw-sw-piotra-i-pawla-grodziski-zabia-wola-mszczonowska-4-112,1.html

 • Mazowieckie kościoły drewniane, red. B. Jezierska, R. Nadolny, Warszawa 2009, s. 97.

 • J. Wiśniewski, J. Szałygin, Materiały do katalogu drewnianego budownictwa sakralnego na Mazowszu, Mazowsze nr 3/94, s.76.

Informacje ogólne

 • Rodzaj: dzwonnica
 • Chronologia: 1822 r.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Mszczonowska 4, Skuły
 • Lokalizacja: woj. mazowieckie, pow. grodziski, gmina Żabia Wola
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy