Kurhan, st. 6, Siennica Nadolna
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Przykład jednego z niewielu zachowanych kopców-kurhanów z epoki brązu położonych na Wyżynie Lubelskiej.

Usytuowanie i opis

Kurhan jest położony na wschodnim skraju wsi, na polu ornym, w dolinie rzeki Siennicy, około 200 m na południe w linii prostej od jej koryta.

Kopiec jest pojedynczym kurhanem słabo już czytelnym w terenie. Został poważnie zniszczony na skutek orki i erozji gleby. Zachował się do wysokości około 1,5 m. Jego średnica na skutek zniszczenia wynosi obecnie około 50 m. Na powierzchni kopca zalega duża ilość zabytków ruchomych: fragmenty naczyń glinianych, fragmenty kości ludzkich oraz zabytki krzemienne.

Kurhan jest w dużej mierze zniszczony na skutek intensywnej uprawy pola i w bardzo szybkim tempie następuje jego dalsze niszczenie.

Historia

Kopiec pochodzi z drugiego okresu epoki brązu i najprawdopodobniej należy go łączyć z kulturą trzciniecką.

Stan i wyniki badań

Kurhan nie był badany wykopaliskowo.

Badania powierzchniowe Archeologicznego Zdjęcia Polski zostały przeprowadzone na stanowisku w 1987 r.

W wyniku wielokrotnych zwiadów terenowych wykonanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zebranych w ich trakcie z powierzchni zabytków ruchomych, chronologia kopca została wstępnie ustalona na drugi okres epoki brązu, co ma związek z kulturą trzciniecką.

Dostęp do zabytku ograniczony. Kurhan można zwiedzać po uzgodnieniu z właścicielem posesji.

oprac. Ewa Prusicka, OT NID Lublin, 15-02-2016 r.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: stanowisko sepulkralne
  • Chronologia: XVI - 1 poł. XIII w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Siennica Nadolna
  • Lokalizacja: woj. lubelskie, pow. krasnostawski, gmina Krasnystaw
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy