Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

wyspa - Ostrów Lednicki - Zabytek.pl

galeria zdjęć obiektu Wyspa Ostrów Lednicki

wyspa - Ostrów Lednicki

Pomnik Historii koniec IX - pocz. XIV w. Rybitwy

Adres
Rybitwy

Lokalizacja
woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gm. Łubowo

Wyspa Ostrów Lednicki położona na wczesnośredniowiecznym trakcie prowadzącym z Poznania do Gniezna została uznana za pomnik historii w 1994 roku.

Był to niezwykle ważny ośrodek osadniczy w początkach państwa polskiego. Najprawdopodobniej tu właśnie Mieszko I i jego drużyna przyjęli w 966 roku chrzest, co potwierdzają odsłonięte przez archeologów baseny chrzcielne. Relikty kaplicy wzniesionej w latach 60. X wieku - unikatowy przykład na północ od Alp przedromańskiej architektury o funkcji baptysterium - są częścią książęcego palatium, w którym przypuszczalnie przyszedł na świat Bolesław Chrobry, a w roku 1000 gościł cesarz Otton III pielgrzymujący do grobu św. Wojciecha. W skład pierwotnego zespołu zabudowań w obrębie wałów obronnych wchodził także kościół grodowy, który od czasu odkrycia w nim dwóch kamiennych grobowców należących zapewne do synów Bolesława Chrobrego uznawany jest za jedną z pierwszych nekropolii książęcych na ziemiach polskich.

Pozostałością po wczesnopiastowskim grodzie są ponadto liczne pozyskane w trakcie badań archeologicznych obiekty, w tym między innymi cenne przedmioty liturgiczne oraz zdobne elementy uzbrojenia świadczące o zamożności lednickich wojów. Najazd wojsk czeskich księcia Brzetysława w 1038 roku był momentem końca świetności grodu - pomimo odbudowy nie odzyskał już dawnej rangi głównego ośrodka władzy.

Historia i opis - czytaj opracowanie grodziska na Ostrowie Lednickim

Wpis do rejestru zabytków

  • Ruiny palatium i kaplicy, decyzja z dnia 12 marca 1930 r., nr rejestru 2404/A
  • Wyspa „Ostrów Lednicki”, decyzja z dnia 26 marca 1957 r., nr rejestru 73/78/57
  • Obszar krajobrazu kulturowego - otoczenie wyspy Ostrów Lednicki, decyzja z dnia 10 listopada 2006 r., nr rejestru 18/Wlkp/C.

Rodzaj: zabytek archeologiczny

Forma ochrony: Pomnik Historii

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_30_PH.8413