kapliczka I, Rudziczka
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

kapliczka I

Rudziczka

koniec XVIII w.
photo

Wzniesiona jako wotum dziękczynne.

Historia

Kapliczkę wzniesiono pod koniec XVIII w. Jej fundatorem była miejscowa rodzina Thienel. Kapliczka powstała jako wotum dziękczynne za narodzenie dziecka mimo późnego wieku rodziców. Fundatorzy sprowadzili i umieścili w jej prezbiterium obraz św. rodziny ze Stolicy Apostolskiej, który się nie zachował do naszych czasów. Obecnie kapliczką opiekuje się parafia w Rudziczce, a także mieszkańcy wsi.

Opis

Kapliczka położona jest malowniczo na stoku w pd-wsch. krańcu wsi, między posesjami Rudziczka 92 i Rudziczka 102, w otoczeniu drzew. Orientowana jest szczytem do drogi. Wzniesiona została na planie prostokąta z trójbocznie zamkniętym korpusem i wstawioną w niego węższą, czworoboczną wieżą od zachodu. Korpus nakryty jest dachem wielopołaciowym, wieża zwieńczona jest uproszczonym hełmem z 6-boczną latarnią. Kaplica jest murowana z cegły z otynkowanymi elewacjami i wyodrębnionym cokołem niwelującym różnice terenu. Elewacje wieży pokryte są dekoracją ramową. Artykułowane są półkoliście zamkniętymi blendami w elewacjach bocznych i ostrołukowym wejściem na osi ze znajdującym się nad nim okrągłym otworem okiennym, Elewacje korpusu artykułowane są półkoliście zamkniętymi otworami okiennymi od północy i południa oraz okrągłym od wschodu.

Obiekt dostępny, położony w otoczeniu drzew, słabo widoczny z drogi.

Oprac. Joanna Banik, Aleksandra Ziółkowska OT NID w Opolu, 4.08.2015 r.

Bibliografia

  • Karta zielona zabytku, WKZ Opole 1959.
  • Kronika parafii Rudziczka - archiwum parafii pw. Świętej Trójcy w Rudziczce.
  • Żmuda J., Rudziczka, Opole 2003.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: architektura sakralna
  • Chronologia: koniec XVIII w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Rudziczka
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. prudnicki, gmina Prudnik - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy