Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, Rogalinek
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

Rogalinek

photo

Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła, należy do jednego z niewielu sanktuariów maryjnych archidiecezji poznańskiej. Świątynia jest miejscem kultu - Matki Boskiej Rogalińskiej, uznana w 1964 r. przez Arcybiskupa Antoniego Baraniaka za Sanktuarium maryjne Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Otoczona kultem do czasów współczesnych jest łaskami słynąca rzeźba, Matki Bożej z Dzieciątkiem powstała ok. 1700 r. umieszczona w późnobarokowym ołtarzu głównym kościoła.

Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła jest cennym przykładem sakralnego drewnianego budownictwa, konstrukcji zrębowej, zachowanego w pierwotnej formie, charakterystycznej dla Wielkopolski.

Historia

Najstarsze wzmianki na temat parafii w Rogalinku pochodzą z 1404 r.. Pierwotny kościół powstał przed 1639 r. Obecny, (prawdopodobnie powstały w miejscu wcześniejszego) wzniesiony został ok. 1700-1712 r. z inicjatywy Hieronima Wierzbowskiego sufragana poznańskiego. Konstrukcję kościoła w 1893 roku zabezpieczono od zewnętrz pięcioma zastrzałami. Z tego samego okresu pochodzi wyposażenie wnętrza. Od 1962 roku kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. W 1964 r. ks. Arcybiskup Antoni Baraniak nadał kościołowi w Rogalinku tytuł: "Sanktuarium Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych". W 1968 r. przeprowadzono konserwację wnętrza: wymieniono ambonę, chrzcielnicę i stacje Drogi Krzyżowej ( prace przeprowadzono pod kierownictwem Józefa Berdyszaka ze Śremu i Stanisława Bobrowskiego z Rogalinka). W ołtarzu głównym znajdowała się rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem z ok. 1700 r., otoczona kultem, nazywana MB Rogalińską. Rzeźbę skradzioną w maju w 2002 r. zastąpiono kopią wykonaną przez rzeźbiarza Romana Dworaka z Rawicza.

Opis

Rogalinek wieś w powiecie poznańskim, 4 km na wschód od Mosiny. Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła i MB Wspomożenia Wiernych, otoczony cmentarzem, usytuowany jest na wzniesieniu, położonym w malowniczym zakolu rzeki Warty.

Kościół wzniesiony na planie prostokąta z prezbiterium zamkniętym trójbocznie od zach., z zakrystią od pd. i z kruchtą od wsch.. Korpus główny kościoła oraz kruchta, nakryte są dachami dwuspadowymi, nad zakrystią jest dach trójspadowy. Wszystkie połacie pokryte zostały gontem. Nad całością dominuje umieszczona od frontu wieżyczka na sygnaturkę, z barokowym cebulastym hełmem z latarnią, pokryta blachą.

Budowla jest drewniana, konstrukcji zrębowej, z zewnętrz oszalowana deskami. Okna i drzwi zamknięte są łukami odcinkowymi w dekoracyjnych fazowanych obramienia. Wnętrze kościoła jest jednonawowe, nakryte prostym stropem ze współcześnie wykonaną podsufitką. We wschodniej części nawy znajduje się empora muzyczna z balustradą, wybrzuszona części środkowej, wparta na dwóch ozdobnych słupach. Wyposażenie kościoła z końca XVIII w. obejmuje ołtarz główny i dwa boczne. W głównym ołtarzu drewniana rzeźba Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, słynąca łaskami, otoczona czcią wiernych, oraz drewniane rzeźby św. Szczepana i św. Wawrzyńca. W ołtarzach bocznych znajdują się obrazy Pana Jezusa Miłościwego, św. Michała Archanioła i św. Marii Magdaleny. Na bocznych ścianach nawy umieszczone zostały rzeźby pochodzące z ołtarzy bocznych: św. Jana Chrzciciela, św. Weroniki i anioła z symbolami Męki Pańskiej z pol. XVII w., Matki Boskiej Bolesnej z XVII/XVIII w., dwóch aniołów z 1 pol. XVII w. oraz rokokowa rzeźba św. Benona.

Przy kościele znajduje się drewniana dzwonnica z 1893 r. o konstrukcji słupowej, częściowo oszalowana deskami, nakryta dachem dwuspadowym.

Kościół dostępny dla zwiedzających. Bliższe informacje oraz godziny Mszy Św. podane są na stronie internetowej Archidiecezji Poznańskiej, www.archpoznan.pl

Oprac. Radomiła Banach, OT NID w Poznaniu, 15.10.2015 r.

Bibliografia

  • J. Łukaszewicz, Krótki opis historyczny kościołów parochialnych w dawnej diecezji poznańskiej, Poznań 1858, t. I, s.346-7.
  • Drewniane kościoły w Wielkopolsce, koncepcja, teksty i wybór fotografii P. Maluśkiewicz, Poznań 2004, s. 219.
  • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. V, z. 25: powiat śremski, Warszawa 1961, s.44-45.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: 1700-1712
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Wodna 8, Rogalinek
  • Lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. poznański, gmina Mosina - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy