Spichlerz, Racibórz
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Jeden z ostatnich zachowanych przykładów spichrzy zagrodowych charakterystycznych dla obszaru południowej Opolszczyzny, występujących niegdyś licznie na terenie powiatu raciborskiego, głubczyckiego i kozielskiego. Cenny ze względu na nieprzekształconą, zachowaną formę i konstrukcję oraz czytelne rozplanowanie wnętrza.

Historia

Spichrz powstał najprawdopodobniej na początku XIX w. jako element typowej dla rejonu Raciborza zagrody wiejskiej złożonej z budynków mieszkalnych i gospodarczych rozmieszczonych wokół czworobocznego podwórza. Od czasu budowy w obiekcie prowadzone były systematycznie remonty i prace związane z uzupełnianiem ubytków w glinie oraz bieleniem. Około 1960 r. wymieniono pokrycie dachu z łupku na eternit. Budynek nie jest użytkowany od kilkudziesięciu lat.  

Opis

Spichrz usytuowany jest w środkowej części Sudółu, po południowej stronie ulicy Czynu Społecznego, na otwartym terenie w miejscu nieistniejącego już zespołu zagrody, rozmieszczony kalenicowo względem drogi. Jest to obiekt wzniesiony w konstrukcji murowanej z cegły w partii przyziemia i zrębowej w partii wyższej, w całości tynkowany przy użyciu zaprawy z gliny zmieszanej ze słomą, pobielony. Zachował charakterystyczną prostopadłościenną, piętrową, podpiwniczoną bryłę na planie wydłużonego prostokąta, krytą czterospadowym dachem z wysuniętym okapem. Pomieszczenia w piwnicy przekryte są sklepieniem kolebkowym, w południowo-wschodniej części przyziemia sklepieniem żaglastym, a w pozostałych wnętrzach i na piętrze stropami belkowymi nagimi. Stolarka drzwiowa, wykonana w konstrukcji deskowej, na charakter wtórny.

Dostęp do zabytku ograniczony. Własność prywatna - obiekt dostępny z zewnątrz.

Oprac. Agnieszka Olczyk, OT NID w Katowicach, 14.10.2014 r.

Bibliografia

  • Karta ewidencyjna zabytku architektury. Spichlerz [w Raciborzu Sudóle], oprac. J. Sawiński, 2001, Archiwum NID.
  • Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. VII, woj. opolskie, z. 13: Powiat raciborski, T. Chrzanowski, M. Kornecki (red.), Warszawa 1967, s. 71.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: budynek gospodarczy
  • Chronologia: pocz. XIX w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Czynu Społecznego 14, Racibórz
  • Lokalizacja: woj. śląskie, pow. raciborski, gmina Racibórz
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy