Kopiec ziemny, Puszno Skokowskie
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Przykład jednego z niewielu zachowanych kopców-kurhanów z okresu średniowiecza na Lubelszczyźnie. Spośród innych kopców wyróżnia go dobry stan zachowania.

Usytuowanie i opis

Kopiec ziemny (kurhan ?) usytuowany jest przy zachodniej granicy wsi, na wschodnim skraju Lasu Pusznińskiego, ok. 100 m w linii prostej na południe od drogi Puszno Skokowskie - Stanisławów.

Kopiec dobrze zachował się w terenie. Jego wysokość wynosi ok. 4 m, średnica sięga do 15 m. Został nieznacznie zniszczony przez korzenie drzew i krzewów leśnych, które zajmują znaczną jego część. Na szczycie kopca usypana jest mogiła ziemna z metalowym krzyżem bez napisu.

Historia

Kopiec najprawdopodobniej należy łączyć z okresem średniowiecza. Kopiec jest całkowicie anonimowy w źródłach pisanych

Stan i wyniki badań

Stanowisko nie było dotąd badane wykopaliskowo. Badania powierzchniowe Archeologicznego Zdjęcia Polski na stanowisku przeprowadzone zostały w 1979 r.

Obiekt dostępny dla zwiedzających.

Oprac. Ewa Prusicka, OT NID w Lublinie, 13-01-2015 r.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kurhan
  • Chronologia: VI - XV w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Puszno Skokowskie
  • Lokalizacja: woj. lubelskie, pow. opolski, gmina Opole Lubelskie - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy